คำออกเสียงโดยhaloewieใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: haloewie สมัครสมาชิกเพื่อhaloewieออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 goesting [vls] goesting การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 puit [vls] puit การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 foor [vls] foor การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 solden [vls] solden การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 pinken [vls] pinken การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 moeke [vls] moeke การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 bompa [vls] bompa การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 bomma [vls] bomma การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 freinen [vls] freinen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 frein [vls] frein การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 pinker [vls] pinker การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 killig [nl] killig การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 glattig [nl] glattig การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 schab [nl] schab การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant การออกเสียง -1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เบลเยี่ยม

เว็บ: http://www.a-woorden.be

ติดต่อhaloewie


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 77 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 46

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.964


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.878

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.609