คำออกเสียงโดยhaloewieใน Forvo

สมาชิก: haloewie สมัครสมาชิกเพื่อhaloewieออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/04/2009 kaars [vls] kaars การออกเสียง คะแนนโหวต
30/04/2009 regen [vls] regen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/04/2009 tegen [vls] tegen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/04/2009 vegen [vls] vegen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/04/2009 mier [vls] mier การออกเสียง คะแนนโหวต
30/04/2009 muur [vls] muur การออกเสียง คะแนนโหวต
31/07/2008 Anderlecht [vls] Anderlecht การออกเสียง คะแนนโหวต
31/07/2008 Luik [vls] Luik การออกเสียง คะแนนโหวต
31/07/2008 Mechelen [vls] Mechelen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 de maand maart [vls] de maand maart การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 astrant [nl] astrant การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 orkaan [vls] orkaan การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 Spaanse [vls] Spaanse การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 baan [vls] baan การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 baard [vls] baard การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] haar op zijn tanden การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 buiten ons [nl] buiten ons การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 zot van u [nl] zot van u การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 die vrouw [nl] die vrouw การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 algauw [nl] algauw การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 d'oude kaars [vls] d'oude kaars การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 in de kou [nl] in de kou การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 bank [vls] bank การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 zwanezang [vls] zwanezang การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 maand [vls] maand การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 mand [vls] mand การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2008 erg [vls] erg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] Eddy Merckx การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 embrayage [vls] embrayage การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2008 embrayeren [vls] embrayeren การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เบลเยี่ยม

เว็บ: http://www.a-woorden.be

ติดต่อhaloewie


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 77 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 46

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.911


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.905

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.602