คำออกเสียงโดยh19901120ใน Forvo

สมาชิก: h19901120 สมัครสมาชิกเพื่อh19901120ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/05/2014 拔罐 [zh] 拔罐 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 大白菜 [zh] 大白菜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 运用 [zh] 运用 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 狂热 [zh] 狂热 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 长久 [zh] 长久 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 遗迹 [zh] 遗迹 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 追随 [zh] 追随 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 助威 [zh] 助威 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 迪化街 [zh] 迪化街 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 炒魷魚 [zh] 炒魷魚 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 解僱 [zh] 解僱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 都江堰 [zh] 都江堰 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/05/2014 一点点 [zh] 一点点 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 联系人 [zh] 联系人 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/05/2014 指南 [zh] 指南 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 聯繫人 [zh] 聯繫人 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 祝賀 [zh] 祝賀 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 客观方法 [zh] 客观方法 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 緋聞 [zh] 緋聞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 游刃有余 [zh] 游刃有余 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 岩土 [zh] 岩土 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 土木 [zh] 土木 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2013 山水 [zh] 山水 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2013 法国人 [zh] 法国人 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/09/2013 杏仁露 [zh] 杏仁露 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2013 果子狸 [zh] 果子狸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2013 吉娃娃 [zh] 吉娃娃 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/09/2013 玩偶 [zh] 玩偶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2013 柏拉图 [zh] 柏拉图 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2013 成王败寇 [zh] 成王败寇 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไต้หวัน

ติดต่อh19901120


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 97

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.856


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.340

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.620