คำออกเสียงโดยguymใน Forvo

สมาชิก: guym สมัครสมาชิกเพื่อguymออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] lo rèire-pepin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la filha [oc] la filha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/07/2008 lo filh [oc] lo filh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la tanta [oc] la tanta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo fraire [oc] lo fraire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la neboda [oc] la neboda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la sòrre [oc] la sòrre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo paire [oc] lo paire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la menina [oc] la menina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo pepin [oc] lo pepin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 l'oncle [oc] l'oncle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-menina [oc] la rèire-menina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] la rèire-felenca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-filha [oc] la rèire-filha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] lo rèire-filh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo nebot [oc] lo nebot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo sògre [oc] lo sògre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la sògra [oc] la sògra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 l'espos [oc] l'espos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo conhat [oc] lo conhat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la conhada [oc] la conhada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la nòra [oc] la nòra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo gendre [oc] lo gendre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 lo remudat de german [oc] lo remudat de german การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la fraireniá [oc] la fraireniá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 los dròlles [oc] los dròlles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 l'esposa [oc] l'esposa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 los pairents [oc] los pairents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la maire [oc] la maire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2008 la familha [oc] la familha การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อguym


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 290 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.592


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.029