คำออกเสียงโดยguymใน Forvo

สมาชิก: guym สมัครสมาชิกเพื่อguymออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] lo rèire-pepin การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la filha [oc] la filha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/07/2008 lo filh [oc] lo filh การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la tanta [oc] la tanta การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo fraire [oc] lo fraire การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la neboda [oc] la neboda การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la sòrre [oc] la sòrre การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo paire [oc] lo paire การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la menina [oc] la menina การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo pepin [oc] lo pepin การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 l'oncle [oc] l'oncle การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-menina [oc] la rèire-menina การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] la rèire-felenca การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la rèire-filha [oc] la rèire-filha การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] lo rèire-filh การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo nebot [oc] lo nebot การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo sògre [oc] lo sògre การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la sògra [oc] la sògra การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 l'espos [oc] l'espos การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo conhat [oc] lo conhat การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la conhada [oc] la conhada การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la nòra [oc] la nòra การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo gendre [oc] lo gendre การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 lo remudat de german [oc] lo remudat de german การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la fraireniá [oc] la fraireniá การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 los dròlles [oc] los dròlles การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 l'esposa [oc] l'esposa การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 los pairents [oc] los pairents การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la maire [oc] la maire การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2008 la familha [oc] la familha การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

เว็บ: http://panoccitan.org

ติดต่อguym


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 290 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.141


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 835