คำออกเสียงโดยgigantocyprisใน Forvo

สมาชิก: gigantocypris สมัครสมาชิกเพื่อgigantocyprisออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/01/2012 Auckland [en] Auckland การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/01/2012 check [en] check การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/01/2012 Kiwi [en] Kiwi การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/01/2012 elementary [en] elementary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 also [en] also การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/01/2012 says [en] says การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 placebo [en] placebo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2012 years [en] years การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/01/2012 cigarette [en] cigarette การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2012 helicopter [en] helicopter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 yes [en] yes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary การออกเสียง 5คะแนนโหวต
16/01/2012 New York [en] New York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 university [en] university การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 sexy [en] sexy การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/01/2012 seducing [en] seducing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 quoting [en] quoting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 hairclips [en] hairclips การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 awesome [en] awesome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 socialist [en] socialist การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2012 decadence [en] decadence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 sociеty [en] sociеty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 populated [en] populated การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2012 perfecting [en] perfecting การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: นิวซีแลนด์

ติดต่อgigantocypris


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 33 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 10คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.915


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 6.210