คำออกเสียงโดยgalamareใน Forvo

สมาชิก: galamare สมัครสมาชิกเพื่อgalamareออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/09/2009 luopua [fi] luopua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 sujua [fi] sujua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 kertyä [fi] kertyä การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 loppua [fi] loppua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 toteutua [fi] toteutua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 painottaa [fi] painottaa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 juhlia [fi] juhlia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 kokoontua [fi] kokoontua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 vähetä [fi] vähetä การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 hyödyntää [fi] hyödyntää การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 kommentoida [fi] kommentoida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 käynnistyä [fi] käynnistyä การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 varautua [fi] varautua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 palaa [fi] palaa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 parata [fi] parata การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 palkata [fi] palkata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 loistaa [fi] loistaa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 koostua [fi] koostua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 pärjätä [fi] pärjätä การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 kiistää [fi] kiistää การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 luonnehtia [fi] luonnehtia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 nimetä [fi] nimetä การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 työllistää [fi] työllistää การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 yltää [fi] yltää การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 kehua [fi] kehua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 kaavailla [fi] kaavailla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 päteä [fi] päteä การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 ratketa [fi] ratketa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 jännittää [fi] jännittää การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 menehtyä [fi] menehtyä การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฟินแลนด์

ติดต่อgalamare


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 7.032 (379 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 7.217

จำนวน ผู้ที่โหวต: 401คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 147.902


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 65

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 58