คำออกเสียงโดยgalamareใน Forvo

สมาชิก: galamare บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อgalamareออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/09/2009 luopua [fi] luopua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 sujua [fi] sujua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 kertyä [fi] kertyä การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 loppua [fi] loppua การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 toteutua [fi] toteutua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 painottaa [fi] painottaa การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 juhlia [fi] juhlia การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 kokoontua [fi] kokoontua การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 vähetä [fi] vähetä การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 hyödyntää [fi] hyödyntää การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 kommentoida [fi] kommentoida การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 käynnistyä [fi] käynnistyä การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 varautua [fi] varautua การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 palaa [fi] palaa การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 parata [fi] parata การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 palkata [fi] palkata การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 loistaa [fi] loistaa การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 koostua [fi] koostua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 pärjätä [fi] pärjätä การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 kiistää [fi] kiistää การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 luonnehtia [fi] luonnehtia การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 nimetä [fi] nimetä การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 työllistää [fi] työllistää การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 yltää [fi] yltää การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 kehua [fi] kehua การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 kaavailla [fi] kaavailla การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 päteä [fi] päteä การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 ratketa [fi] ratketa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/09/2009 jännittää [fi] jännittää การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 menehtyä [fi] menehtyä การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฟินแลนด์

ติดต่อgalamare


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 7.033 (240 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 7.218

จำนวน ผู้ที่โหวต: 253คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 87.589


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 52

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 45