คำออกเสียงโดยfres001ใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: fres001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfres001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/12/2013 tecknare [sv] tecknare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 utflyttad [sv] utflyttad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 kartlagd [sv] kartlagd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 slör [sv] slör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 kontrollör [sv] kontrollör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 damkör [sv] damkör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 flanör [sv] flanör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 traktör [sv] traktör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 arvlös [sv] arvlös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 guldmedaljör [sv] guldmedaljör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 musikdirektör [sv] musikdirektör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 rondör [sv] rondör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 longör [sv] longör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 maskör [sv] maskör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 gravör [sv] gravör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 primör [sv] primör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 sugrör [sv] sugrör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 sekatör [sv] sekatör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 honnör [sv] honnör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 domptör [sv] domptör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 neonrör [sv] neonrör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 gosskör [sv] gosskör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 dressör [sv] dressör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 kommendör [sv] kommendör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 kämpahumör [sv] kämpahumör การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 luxuös [sv] luxuös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 mirakulös [sv] mirakulös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 kapriciös [sv] kapriciös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 opretentiös [sv] opretentiös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/12/2013 hämningslös [sv] hämningslös การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อfres001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 6.046 (21 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6.901

จำนวน ผู้ที่โหวต: 36คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 62.338


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 54

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 53