คำออกเสียงโดยfres001ใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: fres001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfres001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/11/2014 frontalangrepp [sv] frontalangrepp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsaktivitet [sv] fritidsaktivitet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidssyssla [sv] fritidssyssla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsproblem [sv] fritidsproblem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsförvaltning [sv] fritidsförvaltning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsfiske [sv] fritidsfiske การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsfiskare [sv] fritidsfiskare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsbåt [sv] fritidsbåt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsnämnd [sv] fritidsnämnd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frontmatning [sv] frontmatning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidshus [sv] fritidshus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidskläder [sv] fritidskläder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidskonsulent [sv] fritidskonsulent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsledare [sv] fritidsledare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidshem [sv] fritidshem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsnöje [sv] fritidsnöje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2014 Erdin Demir [sv] Erdin Demir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2014 biljetthall [sv] biljetthall การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 framtidsutsikterna [sv] framtidsutsikterna การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 Ericssonaktien [sv] Ericssonaktien การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 underhållsarbeten [sv] underhållsarbeten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 gatuplan [sv] gatuplan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/10/2014 Linnéstaden [sv] Linnéstaden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 bokhandlare [sv] bokhandlare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 dotterdotter [sv] dotterdotter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 dotterson [sv] dotterson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 skärt [sv] skärt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 i förrgår [sv] i förrgår การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 i övermorgon [sv] i övermorgon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/10/2014 Kungsladugård [sv] Kungsladugård การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อfres001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9.541 (43 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10.268

จำนวน ผู้ที่โหวต: 151คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 137.849


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 44

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 40