คำออกเสียงโดยfres001ใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: fres001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfres001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/09/2014 bindväv [sv] bindväv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bindgalen [sv] bindgalen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 självbindare [sv] självbindare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bioannons [sv] bioannons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 biobiljett [sv] biobiljett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 biografkedja [sv] biografkedja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsfånge [sv] samvetsfånge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] samvetsförebråelse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] samvetsäktenskap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsnöd [sv] samvetsnöd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sanddyn [sv] sanddyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandtag [sv] sandtag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandlådenivå [sv] sandlådenivå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 saneringsmedel [sv] saneringsmedel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sangria [sv] sangria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandöken [sv] sandöken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandstorm [sv] sandstorm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandbank [sv] sandbank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandalett [sv] sandalett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bundenhet [sv] bundenhet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bunkring [sv] bunkring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Ling [sv] Ling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Söderström [sv] Söderström การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Söderkvist [sv] Söderkvist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Södergren [sv] Södergren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Lindholm [sv] Lindholm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Lindquist [sv] Lindquist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Lundén [sv] Lundén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Lundwall [sv] Lundwall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 Östlund [sv] Östlund การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อfres001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9.350 (29 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10.131

จำนวน ผู้ที่โหวต: 114คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 79.520


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 39

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 35