คำออกเสียงโดยfres001ใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: fres001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfres001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2014 vittförgrenad [sv] vittförgrenad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 sjukpensionerad [sv] sjukpensionerad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 förfalskad [sv] förfalskad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 uppfriskad [sv] uppfriskad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 förfriskad [sv] förfriskad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 ådrig [sv] ådrig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 korvspad [sv] korvspad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 skadelystnad [sv] skadelystnad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 tillkrånglad [sv] tillkrånglad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 inpräglad [sv] inpräglad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 ådrad [sv] ådrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 biocid [sv] biocid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bingolott [sv] bingolott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 binjure [sv] binjure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bindväv [sv] bindväv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bindgalen [sv] bindgalen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 självbindare [sv] självbindare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 bioannons [sv] bioannons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 biobiljett [sv] biobiljett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 biografkedja [sv] biografkedja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsfånge [sv] samvetsfånge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] samvetsförebråelse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] samvetsäktenskap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 samvetsnöd [sv] samvetsnöd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sanddyn [sv] sanddyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandtag [sv] sandtag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandlådenivå [sv] sandlådenivå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 saneringsmedel [sv] saneringsmedel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sangria [sv] sangria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2014 sandöken [sv] sandöken การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อfres001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9.355 (33 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10.129

จำนวน ผู้ที่โหวต: 124คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 85.642


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 40

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 35