คำออกเสียงโดยfres001ใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: fres001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfres001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/09/2014 valbarometer [sv] valbarometer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 otippad [sv] otippad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 slottstappad [sv] slottstappad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 tappning [sv] tappning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 fädernesland [sv] fädernesland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 modellverkstad [sv] modellverkstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 teaterverkstad [sv] teaterverkstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 svårtippad [sv] svårtippad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 skinnfodrad [sv] skinnfodrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 invandrad [sv] invandrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 utplånad [sv] utplånad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 besprutad [sv] besprutad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 allvarsmättad [sv] allvarsmättad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 villkora [sv] villkora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 inspärrad [sv] inspärrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 nedklottrad [sv] nedklottrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 hopgyttrad [sv] hopgyttrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 tillkonstlad [sv] tillkonstlad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 grundlurad [sv] grundlurad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 kringgärdad [sv] kringgärdad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 hopsvetsad [sv] hopsvetsad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 hophäftad [sv] hophäftad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 nyinstiftad [sv] nyinstiftad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 klichéartad [sv] klichéartad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 svårflirtad [sv] svårflirtad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 helhjärtad [sv] helhjärtad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 högröstad [sv] högröstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 oborstad [sv] oborstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 barbröstad [sv] barbröstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2014 framröstad [sv] framröstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อfres001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9.479 (40 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10.203

จำนวน ผู้ที่โหวต: 142คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 107.737


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 41

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 38