ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/11/2014 frostsprängning [sv] frostsprängning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsassistent [sv] fritidsassistent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsbostad [sv] fritidsbostad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frostskadad [sv] frostskadad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frostbiten [sv] frostbiten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frostspricka [sv] frostspricka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frontreportage [sv] frontreportage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frontlastare [sv] frontlastare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frontalangrepp [sv] frontalangrepp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsaktivitet [sv] fritidsaktivitet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidssyssla [sv] fritidssyssla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsproblem [sv] fritidsproblem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsförvaltning [sv] fritidsförvaltning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsfiske [sv] fritidsfiske การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsfiskare [sv] fritidsfiskare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsbåt [sv] fritidsbåt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsnämnd [sv] fritidsnämnd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 frontmatning [sv] frontmatning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidshus [sv] fritidshus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidskläder [sv] fritidskläder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidskonsulent [sv] fritidskonsulent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsledare [sv] fritidsledare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidshem [sv] fritidshem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2014 fritidsnöje [sv] fritidsnöje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2014 Erdin Demir [sv] Erdin Demir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2014 biljetthall [sv] biljetthall การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 framtidsutsikterna [sv] framtidsutsikterna การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 Ericssonaktien [sv] Ericssonaktien การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 underhållsarbeten [sv] underhållsarbeten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2014 gatuplan [sv] gatuplan การออกเสียง 1คะแนนโหวต