ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/08/2015 produktutvecklare [sv] produktutvecklare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 gruppkänsla [sv] gruppkänsla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 kommuninvånare [sv] kommuninvånare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 dvd:er [sv] dvd:er การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 blodsugare [sv] blodsugare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 telefonstolpe [sv] telefonstolpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 originalversion [sv] originalversion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 borttappad [sv] borttappad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Bombskyddsgruppen [sv] Bombskyddsgruppen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 säkerhetspådrag [sv] säkerhetspådrag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Nationellt forensiskt center [sv] Nationellt forensiskt center การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 vädersajt [sv] vädersajt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Målilla [sv] Målilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Ultuna [sv] Ultuna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 monsunregn [sv] monsunregn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 landssorg [sv] landssorg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 blårandig [sv] blårandig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 serieledning [sv] serieledning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 föryngring [sv] föryngring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 fansen [sv] fansen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 familjepizza [sv] familjepizza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Nobelbiblioteket [sv] Nobelbiblioteket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Nobelpriset i kemi [sv] Nobelpriset i kemi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Svenska Akademins Ordlista [sv] Svenska Akademins Ordlista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 skaldekonst [sv] skaldekonst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 minnesteckning [sv] minnesteckning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Snille och smak [sv] Snille och smak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 sekreterarposten [sv] sekreterarposten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 bibetydelse [sv] bibetydelse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 SAOL [sv] SAOL การออกเสียง 0คะแนนโหวต