ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/08/2015 på nätet [sv] på nätet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 joystick [sv] joystick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 simulator [sv] simulator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 simuleringsspel [sv] simuleringsspel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 äventyrsspel [sv] äventyrsspel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 Jan Lundgren [sv] Jan Lundgren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 uppsjungning [sv] uppsjungning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2015 lädersko [sv] lädersko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2015 Lingmerth [sv] Lingmerth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2015 målarfärg [sv] målarfärg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yard [sv] yard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yppandeförbud [sv] yppandeförbud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yrkesaktiv [sv] yrkesaktiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yrkesarbetare [sv] yrkesarbetare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yrhätta [sv] yrhätta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yrkesarmé [sv] yrkesarmé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 Ystadbo [sv] Ystadbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 ysterhet [sv] ysterhet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yuccapalm [sv] yuccapalm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yttranderätt [sv] yttranderätt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yen [sv] yen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 yacht [sv] yacht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 lägga in [sv] lägga in การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 målchans [sv] målchans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 matchminut [sv] matchminut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 kämpainsats [sv] kämpainsats การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 startelva [sv] startelva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 distansskott [sv] distansskott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 glädjerop [sv] glädjerop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2015 rekordmånga [sv] rekordmånga การออกเสียง 0คะแนนโหวต