คำออกเสียงโดยfreeze15ใน Forvo

สมาชิก: freeze15 สมัครสมาชิกเพื่อfreeze15ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/05/2013 Weorth [en] Weorth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2013 Castiel [en] Castiel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2013 Rachel Polonsky [en] Rachel Polonsky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 espagnolette [en] espagnolette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 legilimency [en] legilimency การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2011 high-fat [en] high-fat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 Eric Schmidt [en] Eric Schmidt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 scud [en] scud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 sandhopper [en] sandhopper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 landhopper [en] landhopper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 Ethelberta [en] Ethelberta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2010 Cairo (New York) [en] Cairo (New York) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2010 Brigitte Foster-Hylton [en] Brigitte Foster-Hylton การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2010 Conshelf [en] Conshelf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2010 Kinect [en] Kinect การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2010 Mardrea Hyman [en] Mardrea Hyman การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2010 Cochrane Theatre [en] Cochrane Theatre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2010 Samuel Finley Breese Morse [en] Samuel Finley Breese Morse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2010 Pishon [en] Pishon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2010 Themed [en] Themed การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2010 Rollo Weeks [en] Rollo Weeks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2010 Madison Marsh [en] Madison Marsh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2010 celluloid [en] celluloid การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/09/2010 ratios [en] ratios การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/09/2010 supervenience [en] supervenience การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/09/2010 hilltop [en] hilltop การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อfreeze15


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 26 (9 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 9คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.973


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.126

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.388