คำออกเสียงโดยfrancoisใน Forvo

สมาชิก: francois สมัครสมาชิกเพื่อfrancoisออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/02/2010 villégiature [fr] villégiature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2010 canasson [fr] canasson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] ascenseur pour l'échafaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] la Guadeloupe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 La Guyane [fr] La Guyane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 aventure [fr] aventure การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 fusion [fr] fusion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Ethnologie [fr] Ethnologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] l'anthropomorphisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 la convivialité [fr] la convivialité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 objection de conscience [fr] objection de conscience การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 obstruction [fr] obstruction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 ramification [fr] ramification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 l'empire romain [fr] l'empire romain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 circonstances [fr] circonstances การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 piste cyclable [fr] piste cyclable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 nadar [fr] nadar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Magendie [fr] Magendie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] Choucan-en-Brocéliande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 maconnais [fr] maconnais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 circonstance [fr] circonstance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 organisation [fr] organisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] un plan machiavélique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 condiment [fr] condiment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 volaille [fr] volaille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 grandes écoles [fr] grandes écoles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2009 le mazout [fr] le mazout การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2009 le mois d'août [fr] le mois d'août การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2009 L'accent aigu [fr] L'accent aigu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/05/2009 comportement [fr] comportement การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อfrancois


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 51 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 46

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.075


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.345

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.446