คำออกเสียงโดยflorentinaaใน Forvo

สมาชิก: florentinaa สมัครสมาชิกเพื่อflorentinaaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 container [ro] container การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 convoca [ro] convoca การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 contor [ro] contor การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 interimat [ro] interimat การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 legionar [ro] legionar การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 contracție [ro] contracție การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 comitat [ro] comitat การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 contribui [ro] contribui การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 copulație [ro] copulație การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 cositor [ro] cositor การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 colagen [ro] colagen การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 partea [ro] partea การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 copită [ro] copită การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 broderie [ro] broderie การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 copan [ro] copan การออกเสียง คะแนนโหวต
15/08/2012 colorant [ro] colorant การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โรมาเนีย

ติดต่อflorentinaa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 147

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 22

การเข้า ชม: 5.547


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.108

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.501