คำออกเสียงโดยflorentinaaใน Forvo

สมาชิก: florentinaa สมัครสมาชิกเพื่อflorentinaaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 container [ro] container การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 convoca [ro] convoca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 contor [ro] contor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 interimat [ro] interimat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 legionar [ro] legionar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 contracție [ro] contracție การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 comitat [ro] comitat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 contribui [ro] contribui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 copulație [ro] copulație การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 cositor [ro] cositor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 colagen [ro] colagen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 partea [ro] partea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 copită [ro] copită การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 broderie [ro] broderie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 copan [ro] copan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2012 colorant [ro] colorant การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โรมาเนีย

ติดต่อflorentinaa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 147 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 22

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.430


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.765

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.822