คำออกเสียงโดยfinobossใน Forvo

สมาชิก: finoboss สมัครสมาชิกเพื่อfinobossออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/10/2012 Epuisées [fr] Epuisées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 raplati [fr] raplati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 exténué [fr] exténué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 louées [fr] louées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 arboricole [fr] arboricole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 conditionné [fr] conditionné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 graver [fr] graver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2012 j'acquiers [fr] j'acquiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 Montbéliarde [fr] Montbéliarde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 saucier [fr] saucier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 chenu [fr] chenu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 mastard [fr] mastard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 céladon [fr] céladon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/09/2012 faix [fr] faix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 appétence [fr] appétence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อfinoboss


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 93 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 41

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.848


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.499

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.703