ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/07/2016 politikusokat [hu] politikusokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 újakat [hu] újakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 alacsonyakat [hu] alacsonyakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 magasakat [hu] magasakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 pirosakat [hu] pirosakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szépeket [hu] szépeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 postásokat [hu] postásokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 postások [hu] postások การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 bemutatom [hu] bemutatom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 művésznők [hu] művésznők การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 úszók [hu] úszók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 ügyvédeket [hu] ügyvédeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 színészeket [hu] színészeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 sportolókat [hu] sportolókat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 művészeket [hu] művészeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 művésznőket [hu] művésznőket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 sofőrök [hu] sofőrök การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 színésznők [hu] színésznők การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 riportereket [hu] riportereket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 tűzoltókat [hu] tűzoltókat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 orvosokat [hu] orvosokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 folyókat [hu] folyókat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 rendőröket [hu] rendőröket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 színésznőket [hu] színésznőket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 óvónőket [hu] óvónőket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fényképezek [hu] fényképezek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 titkárnők [hu] titkárnők การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 óvónők [hu] óvónők การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 bankokat [hu] bankokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 zeneszerzők [hu] zeneszerzők การออกเสียง 0คะแนนโหวต