คำออกเสียงโดยfindelkaใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: findelka บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfindelkaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] Laborfalvy Róza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Gundel [hu] Gundel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Gundel Károly [hu] Gundel Károly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] Törőcsik Mari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2010 Szakály [hu] Szakály การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2010 György Ligeti [hu] György Ligeti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 Rába [hu] Rába การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 Sárbogárd [hu] Sárbogárd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] Budapest-Kelenföld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] Budapest-Ferencváros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 perccel [hu] perccel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 hívni [hu] hívni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 rész [hu] rész การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 áprilisi [hu] áprilisi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 órák [hu] órák การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 éppen [hu] éppen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 tizenhármat [hu] tizenhármat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 ütöttek [hu] ütöttek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 ütni [hu] ütni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 állát [hu] állát การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 leszegve [hu] leszegve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 leszegi az állát [hu] leszegi az állát การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 leszeg [hu] leszeg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2010 besurrant [hu] besurrant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 besurran [hu] besurran การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 besurranni [hu] besurranni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 tömb [hu] tömb การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] Győzelem-tömb การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 üvegajtaján [hu] üvegajtaján การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2010 megszabaduljon [hu] megszabaduljon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฮังการี

เว็บไซต์: none

ติดต่อfindelka


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.130 (104 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 160

จำนวน ผู้ที่โหวต: 105คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 55.347


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 993

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 301