ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 másolás [hu] másolás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 szín [hu] szín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 szász [hu] szász การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 millió [hu] millió การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 póráz [hu] póráz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 hely [hu] hely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 negyven [hu] negyven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 harminc [hu] harminc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 híres [hu] híres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 párbeszéd [hu] párbeszéd การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 mutató [hu] mutató การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 gondolom [hu] gondolom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 sétálni [hu] sétálni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 láthatnék [hu] láthatnék การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 láthatom [hu] láthatom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 hetenként [hu] hetenként การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 összevissza [hu] összevissza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 töltött [hu] töltött การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 töltött káposzta [hu] töltött káposzta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Bécsi szelet [hu] Bécsi szelet การออกเสียง 0คะแนนโหวต