ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/10/2010 polgári [hu] polgári การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 repülési [hu] repülési การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 macskák [hu] macskák การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 beindulni [hu] beindulni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 abbahagyni [hu] abbahagyni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 elveszteni [hu] elveszteni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 meg-megállva [hu] meg-megállva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kosárral [hu] kosárral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 padlás [hu] padlás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 padlásra [hu] padlásra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 serény [hu] serény การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kosár [hu] kosár การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 gondolok [hu] gondolok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 nyikorgó [hu] nyikorgó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 serényen [hu] serényen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 obszidián [hu] obszidián การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Szilvia [hu] Szilvia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Lupény [hu] Lupény การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Székelyudvarhely [hu] Székelyudvarhely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Dessewffy [hu] Dessewffy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Vörösmarty Mihály [hu] Vörösmarty Mihály การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Petőfi Sándor [hu] Petőfi Sándor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Jászai Mari [hu] Jászai Mari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Tolnay Klári [hu] Tolnay Klári การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Ruttkai Éva [hu] Ruttkai Éva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Darvas Iván [hu] Darvas Iván การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Soós Imre [hu] Soós Imre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Blaha Lujza [hu] Blaha Lujza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Déryné Széppataki Róza [hu] Déryné Széppataki Róza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Latinovits Zoltán [hu] Latinovits Zoltán การออกเสียง 0คะแนนโหวต