ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/11/2010 felvonó [hu] felvonó การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2010 Államvédelmi Osztály [hu] Államvédelmi Osztály การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 Világosi [hu] Világosi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 hidak [hu] hidak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 színű [hu] színű การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 ablaktörlő [hu] ablaktörlő การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 vízibicikli [hu] vízibicikli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 limonádé por [hu] limonádé por การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 Felsőbüki [hu] Felsőbüki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2010 műsor [hu] műsor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 mozi [hu] mozi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 tudni [hu] tudni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 várni [hu] várni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 mondani [hu] mondani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 felelni [hu] felelni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 asszony [hu] asszony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 szerint [hu] szerint การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 magyarázni [hu] magyarázni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 nézni [hu] nézni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 érteni [hu] érteni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/11/2010 látni [hu] látni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 lecke [hu] lecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 méz [hu] méz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 jegy [hu] jegy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 egymást [hu] egymást การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 magam [hu] magam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő การออกเสียง 0คะแนนโหวต