คำออกเสียงโดยfindelkaใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: findelka บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfindelkaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/11/2010 érteni [hu] érteni การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 látni [hu] látni การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 lecke [hu] lecke การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 méz [hu] méz การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 jegy [hu] jegy การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 egymást [hu] egymást การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 magam [hu] magam การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 másolás [hu] másolás การออกเสียง คะแนนโหวต
06/11/2010 szín [hu] szín การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 szász [hu] szász การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 millió [hu] millió การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 póráz [hu] póráz การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 hely [hu] hely การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 negyven [hu] negyven การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 harminc [hu] harminc การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 híres [hu] híres การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฮังการี

เว็บ: http://none

ติดต่อfindelka


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.130 (90 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 160

จำนวน ผู้ที่โหวต: 91คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 40.714


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 811

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 248