ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/11/2010 érteni [hu] érteni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 látni [hu] látni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 lecke [hu] lecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 méz [hu] méz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 jegy [hu] jegy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 egymást [hu] egymást การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 magam [hu] magam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 másolás [hu] másolás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 szín [hu] szín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 szász [hu] szász การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 millió [hu] millió การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 póráz [hu] póráz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 hely [hu] hely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 negyven [hu] negyven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 harminc [hu] harminc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 híres [hu] híres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต