ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/07/2016 táncolni [hu] táncolni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 turistákat [hu] turistákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 városokat [hu] városokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szállodák [hu] szállodák การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 házakat [hu] házakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 odamenni [hu] odamenni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 bírót [hu] bírót การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 rendezőt [hu] rendezőt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 riportert [hu] riportert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 talál [hu] talál การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fekete [hu] fekete การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fa [hu] fa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 ül [hu] ül การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 ahol [hu] ahol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kit [hu] kit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 vannak [hu] vannak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kicsik [hu] kicsik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 pincérek [hu] pincérek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 festeni [hu] festeni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fut [hu] fut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 menj [hu] menj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 halkan [hu] halkan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 Francia [hu] Francia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kérek [hu] kérek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 akarok [hu] akarok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 hány éves? [hu] hány éves? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 pályaudvar [hu] pályaudvar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kicsi [hu] kicsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 piros [hu] piros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 elöl [hu] elöl การออกเสียง 0คะแนนโหวต