ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/12/2013 eltervez [hu] eltervez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltilt [hu] eltilt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltitkol [hu] eltitkol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltol [hu] eltol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltorlaszol [hu] eltorlaszol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltorzít [hu] eltorzít การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltáncol [hu] eltáncol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltávozik [hu] eltávozik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltékozol [hu] eltékozol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltérít [hu] eltérít การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 eltép [hu] eltép การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2013 fülecske [hu] fülecske การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/09/2013 füle botját se mozdítja [hu] füle botját se mozdítja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 Bence Bogányi [hu] Bence Bogányi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 hagyományokat [hu] hagyományokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 Sajnálom! [hu] Sajnálom! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 fülcimpa [hu] fülcimpa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 fülébe súg [hu] fülébe súg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 fülgyulladás [hu] fülgyulladás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 állampolgárságot [hu] állampolgárságot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 szállóigék [hu] szállóigék การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2013 sajnáljuk [hu] sajnáljuk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2013 Hajdók [hu] Hajdók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2013 Hajdó [hu] Hajdó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2013 Ferihegy [hu] Ferihegy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2013 látogatásnak [hu] látogatásnak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 tűzpróba [hu] tűzpróba การออกเสียง -2คะแนนโหวต
07/11/2011 alkalmazási [hu] alkalmazási การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2011 polgármesteri [hu] polgármesteri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2011 másodlagos [hu] másodlagos การออกเสียง 0คะแนนโหวต