ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2014 guérit [fr] guérit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2014 pensais [fr] pensais การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 caquetage [fr] caquetage การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 discal [fr] discal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 aigle [fr] aigle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 canin [fr] canin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi การออกเสียง 0คะแนนโหวต