คำออกเสียงโดยfamadasใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: famadas สมัครสมาชิกเพื่อfamadasออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/01/2010 Cassia [pt] Cassia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Carole [pt] Carole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Carlota [pt] Carlota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Constance [pt] Constance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cornelio [pt] Cornelio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Clotilde [pt] Clotilde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Corina [pt] Corina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cecile [pt] Cecile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cecília [pt] Cecília การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Celene [pt] Celene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Celina [pt] Celina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleuza [pt] Cleuza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cintia [pt] Cintia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Clariana [pt] Clariana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Clarissa [pt] Clarissa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleonir [pt] Cleonir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cléo [pt] Cléo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Caiã [pt] Caiã การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleonice [pt] Cleonice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Caique [pt] Caique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cassio [pt] Cassio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Caio [pt] Caio การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/01/2010 Clésio [pt] Clésio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Carmelo [pt] Carmelo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Caim [pt] Caim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cid [pt] Cid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cécil [pt] Cécil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cirilo [pt] Cirilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Cirano [pt] Cirano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Clície [pt] Clície การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Age 77, brasiliam man

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อfamadas


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 8.753 (297 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 85

จำนวน ผู้ที่โหวต: 315คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 124.244


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.545

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 45