คำออกเสียงโดยfamadasใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: famadas สมัครสมาชิกเพื่อfamadasออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/01/2010 Cassia [pt] Cassia การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Carole [pt] Carole การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Carlota [pt] Carlota การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Constance [pt] Constance การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cornelio [pt] Cornelio การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Clotilde [pt] Clotilde การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Corina [pt] Corina การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cecile [pt] Cecile การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cecília [pt] Cecília การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Celene [pt] Celene การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Celina [pt] Celina การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleuza [pt] Cleuza การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cintia [pt] Cintia การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Clariana [pt] Clariana การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Clarissa [pt] Clarissa การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleonir [pt] Cleonir การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cléo [pt] Cléo การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Caiã [pt] Caiã การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cleonice [pt] Cleonice การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Caique [pt] Caique การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cassio [pt] Cassio การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Caio [pt] Caio การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/01/2010 Clésio [pt] Clésio การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Carmelo [pt] Carmelo การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Caim [pt] Caim การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cid [pt] Cid การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cécil [pt] Cécil การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cirilo [pt] Cirilo การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Cirano [pt] Cirano การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2010 Clície [pt] Clície การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Age 77, brasiliam man

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

เว็บ: http://obesidadejamais.blogspot.com/

ติดต่อfamadas


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 8.762 (290 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 85

จำนวน ผู้ที่โหวต: 308คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 77.039


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.248

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 36