คำออกเสียงโดยfamadasใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: famadas สมัครสมาชิกเพื่อfamadasออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/01/2010 nervos [pt] nervos การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 esquadrinhando [pt] esquadrinhando การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 interrompesse [pt] interrompesse การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 apalpou [pt] apalpou การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 tratou [pt] tratou การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 Erasístrato [pt] Erasístrato การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 pressione [pt] pressione การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 significamente [pt] significamente การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 desenhadas [pt] desenhadas การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 transportaram [pt] transportaram การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 seleções [pt] seleções การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 arredondadas [pt] arredondadas การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 úmeros [pt] úmeros การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 acariciaram [pt] acariciaram การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 postadas [pt] postadas การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 memorizando [pt] memorizando การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 distinguiram [pt] distinguiram การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 distraída [pt] distraída การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 pronunciava [pt] pronunciava การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 secundaristas [pt] secundaristas การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 travavam [pt] travavam การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 vesica [pt] vesica การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 imperceptível [pt] imperceptível การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 explicará [pt] explicará การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2010 inundasse [pt] inundasse การออกเสียง คะแนนโหวต
08/01/2010 Aryana [pt] Aryana การออกเสียง คะแนนโหวต
08/01/2010 Aléssia [pt] Aléssia การออกเสียง คะแนนโหวต
08/01/2010 Alberico [pt] Alberico การออกเสียง คะแนนโหวต
08/01/2010 Abdala [pt] Abdala การออกเสียง คะแนนโหวต
08/01/2010 Alzira [pt] Alzira การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Age 77, brasiliam man

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

เว็บ: http://obesidadejamais.blogspot.com/

ติดต่อfamadas


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 8.762 (290 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 85

จำนวน ผู้ที่โหวต: 308คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 77.059


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.252

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 36