คำออกเสียงโดยfalconflingใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: falconfling สมัครสมาชิกเพื่อfalconflingออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/03/2009 humiliation [en] humiliation การออกเสียง 2คะแนนโหวต
11/03/2009 McCullough [en] McCullough การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 amicably [en] amicably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 plumeria [en] plumeria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 discretion [en] discretion การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 stealthily [en] stealthily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 inadvertently [en] inadvertently การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 thrilled [en] thrilled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 outpace [en] outpace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 plea [en] plea การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barley [en] barley การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barely [en] barely การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 adventure [en] adventure การออกเสียง 2คะแนนโหวต
11/03/2009 riveting [en] riveting การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 Actinomyces [en] Actinomyces การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 hideous [en] hideous การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 strategic [en] strategic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2009 strategy [en] strategy การออกเสียง 8คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 jejunely [en] jejunely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 jejuneness [en] jejuneness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 hereon after [en] hereon after การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 weapon [en] weapon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 strategies [en] strategies การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 heal [en] heal การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 hale [en] hale การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 inhaling [en] inhaling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 inhaled [en] inhaled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 Edwards Plateau [en] Edwards Plateau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 ageratums [en] ageratums การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

learning French slowly....what a beautiful language !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อfalconfling


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.211 (1.207 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3.381

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.586คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 211.787


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 114

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 114