คำออกเสียงโดยfalconflingใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: falconfling บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อfalconflingออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/03/2009 prevalence [en] prevalence การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 mediation [en] mediation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 mediate [en] mediate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 steel [en] steel การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 steal [en] steal การออกเสียง 2คะแนนโหวต
11/03/2009 roar [en] roar การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 resort [en] resort การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 forge [en] forge การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 forgery [en] forgery การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 cheapskate [en] cheapskate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 tightwad [en] tightwad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 frugality [en] frugality การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 heroic [en] heroic การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 recognising [en] recognising การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 recognise [en] recognise การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 recognize [en] recognize การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 authorities [en] authorities การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 humiliation [en] humiliation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 McCullough [en] McCullough การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 amicably [en] amicably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 plumeria [en] plumeria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 discretion [en] discretion การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 stealthily [en] stealthily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 inadvertently [en] inadvertently การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 thrilled [en] thrilled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 outpace [en] outpace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 plea [en] plea การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barley [en] barley การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barely [en] barely การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

learning French slowly....what a beautiful language !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อfalconfling


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.277 (1.014 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3.454

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.312คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 179.977


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 105

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 101