คำออกเสียงโดยfalconflingใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: falconfling สมัครสมาชิกเพื่อfalconflingออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/03/2009 mahi mahi [en] mahi mahi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 Margarita [en] Margarita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 cornbread [en] cornbread การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 po' boy [en] po' boy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 cracklings [en] cracklings การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/03/2009 chili [en] chili การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/03/2009 norther [en] norther การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 wander [en] wander การออกเสียง 8คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/03/2009 treacly [en] treacly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 bin [en] bin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitically [en] parasitically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitical [en] parasitical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitic [en] parasitic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasite [en] parasite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 chlorenchyma [en] chlorenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 sclerenchyma [en] sclerenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 collenchyma [en] collenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parenchyma [en] parenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 Beer [en] Beer การออกเสียง 3คะแนนโหวต
12/03/2009 spearhead [en] spearhead การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 incisive [en] incisive การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 screws [en] screws การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 inhibition [en] inhibition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 exhibition [en] exhibition การออกเสียง 4คะแนนโหวต
12/03/2009 exhibit [en] exhibit การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 Quoit [en] Quoit การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

learning French slowly....what a beautiful language !

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อfalconfling


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.179 (1.261 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3.408

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.673คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 238.454


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 121

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 123