คำออกเสียงโดยfailerใน Forvo

สมาชิก: failer สมัครสมาชิกเพื่อfailerออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/02/2014 компот [ru] компот การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 гол [ru] гол การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 слово [ru] слово การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 продать [ru] продать การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 математика [ru] математика การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 предать [ru] предать การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 рис [ru] рис การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 предавать [ru] предавать การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся การออกเสียง คะแนนโหวต
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 ещё разик [ru] ещё разик การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 цветное телевидение [ru] цветное телевидение การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 цветной телевизор [ru] цветной телевизор การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 роутер [ru] роутер การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки การออกเสียง คะแนนโหวต
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор การออกเสียง คะแนนโหวต
16/02/2014 влажная [ru] влажная การออกเสียง คะแนนโหวต
16/02/2014 влажное [ru] влажное การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

programmer, diver, acrobat...:)

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อfailer


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.499 (63 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 25

จำนวน ผู้ที่โหวต: 65คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.191


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.821

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 186