คำออกเสียงโดยeralakiyใน Forvo

สมาชิก: eralakiy สมัครสมาชิกเพื่อeralakiyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/12/2010 swampy [en] swampy การออกเสียง คะแนนโหวต
26/12/2010 creditable [en] creditable การออกเสียง คะแนนโหวต
26/12/2010 untainted [en] untainted การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 plumpness [en] plumpness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 dumbness [en] dumbness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 doziness [en] doziness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 clerical [en] clerical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/12/2010 activeness [en] activeness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 awfulness [en] awfulness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 sleekness [en] sleekness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 prematureness [en] prematureness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 potableness [en] potableness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 apple cider [en] apple cider การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 edibleness [en] edibleness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 acuteness [en] acuteness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 joyousness [en] joyousness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 adventurousness [en] adventurousness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 intricateness [en] intricateness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 lankiness [en] lankiness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 protrusiveness [en] protrusiveness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 jaggedness [en] jaggedness การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2010 usableness [en] usableness การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อeralakiy


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 120 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.063


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 29.031

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.773