คำออกเสียงโดยeralakiyใน Forvo

สมาชิก: eralakiy สมัครสมาชิกเพื่อeralakiyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/12/2010 swampy [en] swampy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/12/2010 creditable [en] creditable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/12/2010 untainted [en] untainted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 plumpness [en] plumpness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 dumbness [en] dumbness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 doziness [en] doziness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 clerical [en] clerical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/12/2010 activeness [en] activeness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 awfulness [en] awfulness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 sleekness [en] sleekness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 prematureness [en] prematureness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 potableness [en] potableness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 apple cider [en] apple cider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 edibleness [en] edibleness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 acuteness [en] acuteness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/12/2010 joyousness [en] joyousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 adventurousness [en] adventurousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 intricateness [en] intricateness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 lankiness [en] lankiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 protrusiveness [en] protrusiveness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 jaggedness [en] jaggedness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2010 usableness [en] usableness การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อeralakiy


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 120 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.073


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 42.662

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.887