คำออกเสียงโดยemacsใน Forvo

สมาชิก: emacs บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อemacsออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] băutură alcoolică การออกเสียง คะแนนโหวต
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] Rapid Bucureşti การออกเสียง คะแนนโหวต
05/04/2009 strungă [ro] strungă การออกเสียง คะแนนโหวต
05/04/2009 școală [ro] școală การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] Silviu Alin Tisea การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2009 Tisea [ro] Tisea การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] Enrike Bejerano การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 lacry [ro] lacry การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] Joseph Schmidt การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] Hedda Sterne การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 ciroan [ro] ciroan การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] Taraf de Haïdouks การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 conchiglie [ro] conchiglie การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] Olga Lengyel การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Marcel Jank [ro] Marcel Jank การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Akhilleus [ro] Akhilleus การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Corduneanu [ro] Corduneanu การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Barbalat [ro] Barbalat การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Adamclisi [ro] Adamclisi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/01/2009 Dragoslavele [ro] Dragoslavele การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] Hermann Julius Oberth การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] Benjamín Mendelsohn การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] Elisabeth Axmann การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Vlad Draculea [ro] Vlad Draculea การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] Miodrag Belodedici การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Joana Benedek [ro] Joana Benedek การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] Claudiu Keserü การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 László Bölöni [ro] László Bölöni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2009 Dorin Mateut [ro] Dorin Mateut การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] Nicolae Mitea การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อemacs


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 338 (9 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6

จำนวน ผู้ที่โหวต: 13คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 19.339


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.200

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 728