คำออกเสียงโดยeeriechanใน Forvo

สมาชิก: eeriechan สมัครสมาชิกเพื่อeeriechanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/03/2010 precedida [es] precedida การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 triptongos [es] triptongos การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 monosílabas [es] monosílabas การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 diacrítica [es] diacrítica การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 aletargarse [es] aletargarse การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 endócrino [es] endócrino การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 anaxágoras [es] anaxágoras การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 fluorescente [es] fluorescente การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 ópalo [es] ópalo การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 zambullir [es] zambullir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/03/2010 aseando [es] aseando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 enhebrado [es] enhebrado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 pizarrón [es] pizarrón การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 cerciorar [es] cerciorar การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 mecer [es] mecer การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 escudriñado [es] escudriñado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 resello [es] resello การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 susceptible [es] susceptible การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 diferenciando [es] diferenciando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 recogiendo [es] recogiendo การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 trenzando [es] trenzando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 trenzado [es] trenzado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 herniado [es] herniado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 avituallado [es] avituallado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 amplificando [es] amplificando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 ensuciando [es] ensuciando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumando [es] exhumando การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumado [es] exhumado การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumador [es] exhumador การออกเสียง คะแนนโหวต
15/03/2010 auspiciando [es] auspiciando การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ประเทศเม็กซิโก

ติดต่อeeriechan


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 32 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 2.943


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.208