คำออกเสียงโดยeeriechanใน Forvo

สมาชิก: eeriechan สมัครสมาชิกเพื่อeeriechanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/03/2010 precedida [es] precedida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 triptongos [es] triptongos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 monosílabas [es] monosílabas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 diacrítica [es] diacrítica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 aletargarse [es] aletargarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 endócrino [es] endócrino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 anaxágoras [es] anaxágoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 fluorescente [es] fluorescente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 ópalo [es] ópalo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 zambullir [es] zambullir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/03/2010 aseando [es] aseando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 enhebrado [es] enhebrado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 pizarrón [es] pizarrón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 cerciorar [es] cerciorar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 mecer [es] mecer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 escudriñado [es] escudriñado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 resello [es] resello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 susceptible [es] susceptible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 diferenciando [es] diferenciando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 recogiendo [es] recogiendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 trenzando [es] trenzando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 trenzado [es] trenzado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 herniado [es] herniado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 avituallado [es] avituallado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 amplificando [es] amplificando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 ensuciando [es] ensuciando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumando [es] exhumando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumado [es] exhumado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 exhumador [es] exhumador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 auspiciando [es] auspiciando การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ประเทศเม็กซิโก

ติดต่อeeriechan


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 32 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.914


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 6.350