ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/12/2012 chloor [vls] chloor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 goud [vls] goud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 water [vls] water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 neon [vls] neon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 lood [vls] lood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 kwik [vls] kwik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 cultuur [vls] cultuur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 helium [vls] helium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 fosfor [vls] fosfor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 betekend [vls] betekend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 Jood [vls] Jood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 Italië [vls] Italië การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] Groot-Bijgaarden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 Donald Muylle [vls] Donald Muylle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 miles [la] miles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 Diederick [vls] Diederick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 pinda [vls] pinda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 Van Rompuy [vls] Van Rompuy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 007 [vls] 007 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 geluidsopname [vls] geluidsopname การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/09/2012 Leentje [vls] Leentje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 sport [vls] sport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 servus [la] servus การออกเสียง 0คะแนนโหวต