คำออกเสียงโดยedyscapeใน Forvo

สมาชิก: edyscape สมัครสมาชิกเพื่อedyscapeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/12/2012 chloor [vls] chloor การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 goud [vls] goud การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 water [vls] water การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 neon [vls] neon การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 lood [vls] lood การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 kwik [vls] kwik การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 cultuur [vls] cultuur การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 helium [vls] helium การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 fosfor [vls] fosfor การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 betekend [vls] betekend การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 Jood [vls] Jood การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 Italië [vls] Italië การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] Groot-Bijgaarden การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 Donald Muylle [vls] Donald Muylle การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 miles [la] miles การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 sex [la] sex การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 via [la] via การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 Diederick [vls] Diederick การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 pinda [vls] pinda การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 Van Rompuy [vls] Van Rompuy การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 007 [vls] 007 การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 geluidsopname [vls] geluidsopname การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/09/2012 Leentje [vls] Leentje การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 sport [vls] sport การออกเสียง คะแนนโหวต
30/09/2012 servus [la] servus การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เบลเยี่ยม

ติดต่อedyscape


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 25

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.020


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.947

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 6.309