ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/06/2016 Milford Haven [en] Milford Haven การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/06/2016 Norwich City [en] Norwich City การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 J. M. Synge [en] J. M. Synge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 PENHOLLOW [en] PENHOLLOW การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 Delhiite [en] Delhiite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 loudhailer [en] loudhailer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 rhynchocyon [en] rhynchocyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] Thomas Stanesby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 predate [en] predate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 Lactobacillales [en] Lactobacillales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 respray [en] respray การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 lip-read [en] lip-read การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 wood sorrel [en] wood sorrel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 retrosplenial [en] retrosplenial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Ropinirole [en] Ropinirole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 law courts [en] law courts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 isoerythrolysis [en] isoerythrolysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 gazundered [en] gazundered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 gazumped [en] gazumped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 prepatellar [en] prepatellar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/05/2016 Inferior nares [en] Inferior nares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 hydroxyeicosatetraenoic [en] hydroxyeicosatetraenoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 Oz bus [en] Oz bus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 hamartomas [en] hamartomas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 perseverant [en] perseverant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 Layer Marney [en] Layer Marney การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/05/2016 anthropotheism [en] anthropotheism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 vigesimality [en] vigesimality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 Russifier [en] Russifier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2016 leading light [en] leading light การออกเสียง 0คะแนนโหวต