คำออกเสียงโดยdoraboraใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: dorabora บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อdoraboraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/12/2014 hindpaw [en] hindpaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 betted [en] betted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 St. Kitts and Nevis [en] St. Kitts and Nevis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 Antigua and Barbuda [en] Antigua and Barbuda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 Marlborough [en] Marlborough การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 leviathan [en] leviathan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 irresistible [en] irresistible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 invincible [en] invincible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 Hannibal [en] Hannibal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 Goliath [en] Goliath การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 repulse [en] repulse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 powerful [en] powerful การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 Pompee [en] Pompee การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 Orion [en] Orion การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 minotaur [en] minotaur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/12/2014 Edward Pellew [en] Edward Pellew การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/12/2014 chenodeoxycholate [en] chenodeoxycholate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2014 Thomas St Leger [en] Thomas St Leger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2014 William Carnegie [en] William Carnegie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/12/2014 Amphotericin [en] Amphotericin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2014 lymphogranuloma venereum [en] lymphogranuloma venereum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2014 diglucuronide [en] diglucuronide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2014 Ashmolean [en] Ashmolean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2014 Clapham Junction [en] Clapham Junction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2014 Coriolus versicolor [la] Coriolus versicolor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2014 quadrifrons [la] quadrifrons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2014 Amor Omnia Vincit [la] Amor Omnia Vincit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2014 effortlessly [en] effortlessly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2014 signare [la] signare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2014 captatio [la] captatio การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

English: I would call my accent modern RP. That is, my pronunciation of words like "officers" and "offices" is identical, with the final syllable the famous or infamous schwa vowel, the "uh" sound. Speakers of older RP are more likely to pronounce
"offices" with a final "i" sound. I also pronounce "because" with a short vowel as in "top" and words like "circumstance" and "transform" with a short "a" as in "bat." Otherwise I pretty much observe the long "a" / short "a" distinction typical of RP.

When American names/idioms come up I prefer to leave them to American speakers, because they will pronounce them differently--same for names from other English-speaking lands. Those guys should go for it.

It is sometimes amusing to try to figure out how one would pronounce a place name true to once's own pronunciation. For example, New York in RP English has that little "y" in "new" and no "R." New Yorkers have their own way of saying New York .... I have to say I have spent and do spend a lot of time in the US --both coasts--and feel a certain pull to put in the word final "r". I resist.

Latin: which Latin are we speaking? There are no native speakers of classical Latin left alive! Gilbert Highet reminds us that we were taught Latin by someone who was taught Latin and so–on back through time to someone who spoke Latin. Thus there exists a continuum for Latin learning, teaching and speaking which will have to suffice.
Victorian and earlier pronunciation has made its way into the schools of medicine and law. These pronunciations have become petrified as recognisable terms and as such will not change, in spite of their peculiar pronunciation, depending on what country you are from.
Medieval Latin and Church Latin again are different. The Italian pronunciation prevails with Anglicisms, Gallicisms and so on thrown in for both versions, though I believe Medieval Latin properly has lots of nasals--think French and Portuguese--and the famous disappearing declensions and conjugations.
Church Latin and any sung Latin typically employs the Italian sound scheme with the /tʃ/ in dulce, and the vowels and diphthongs following Italian. This is also the pronunciation favoured by the Vatican.
We have some ideas as to how ancient Latin was pronounced at least in the classical period--1st century BCE through 1st century CE which is roughly the late Roman republic (Julius Caesar/Sallust through Trajan/Tacitus. Catullus (died c. 54 BCE) makes jokes about Arrius, who hypercorrects, putting "aitches" in front of nouns and adjectives when others normally don't. We also know from transliteration into and from Greek that the C was a K sound, and V or as it was also written U was a "w". Because the Latin name Valeria, for instance, was spelled "oualeria" in Greek, we can tell that Latin V (capital u) was pronounced as a w.
The metre of Latin tells us how much was elided: short vowels and ‘um’ endings disappearing into the next syllable.
The way classical Latin pronunciation is taught now in the US and Britain is very different from the way it used to be, when Horace's "dulce et decorum est” was pronounced with U like duck and the first C as in Italian in the same position, and 7 syllables instead of 5. This method closely follows the work of W. Sidney Allen and his "Vox Latina." This sound scheme is well represented in Forvo as is the more Italianate pronunciation.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อdorabora


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 4.674 (508 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 388

จำนวน ผู้ที่โหวต: 904คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 129.245


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 515

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 78