คำออกเสียงโดยdoraboraใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: dorabora บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อdoraboraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/07/2014 George Lake [en] George Lake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2014 Henry Fane [en] Henry Fane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2014 Ronald Craufurd Ferguson [en] Ronald Craufurd Ferguson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2014 Lancelot Hogben [en] Lancelot Hogben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2014 Hugh Trevor-Roper [en] Hugh Trevor-Roper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2014 Diphenyl [en] Diphenyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 house [en] house การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 OpenWrt [en] OpenWrt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 Quoyle [en] Quoyle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 cosmologically [en] cosmologically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 gherkins [en] gherkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2014 believes [en] believes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 Patricia Routledge [en] Patricia Routledge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 dirigo [la] dirigo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 ferrarius [la] ferrarius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 irreparabile [la] irreparabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 clausura [la] clausura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 dedistis [la] dedistis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 iustitia [la] iustitia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2014 nardus [la] nardus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2014 dunciad [en] dunciad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2014 tetraonid [en] tetraonid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/06/2014 hematophagy [en] hematophagy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2014 hydroxylapatite [en] hydroxylapatite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Salmacis [en] Salmacis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Aphthous stomatitis [en] Aphthous stomatitis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 R. P. Blackmur [en] R. P. Blackmur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 suitheism [en] suitheism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/06/2014 Nemean [en] Nemean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2014 Nidderdale [en] Nidderdale การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

English: I would call my accent modern RP. That is, my pronunciation of words like "officers" and "offices" is identical, with the final syllable the famous or infamous schwa vowel, the "uh" sound. Speakers of older RP are more likely to pronounce
"offices" with a final "i" sound. I also pronounce "because" with a short vowel as in "top" and words like "circumstance" and "transform" with a short "a" as in "bat." Otherwise I pretty much observe the long "a" / short "a" distinction typical of RP.

When American names/idioms come up I prefer to leave them to American speakers, because they will pronounce them differently--same for names from other English-speaking lands. Those guys should go for it.

It is sometimes amusing to try to figure out how one would pronounce a place name true to once's own pronunciation. For example, New York in RP English has that little "y" in "new" and no "R." New Yorkers have their own way of saying New York .... I have to say I have spent and do spend a lot of time in the US --both coasts--and feel a certain pull to put in the word final "r". I resist.

Latin: which Latin are we speaking? There are no native speakers of classical Latin left alive! Gilbert Highet reminds us that we were taught Latin by someone who was taught Latin and so–on back through time to someone who spoke Latin. Thus there exists a continuum for Latin learning, teaching and speaking which will have to suffice.
Victorian and earlier pronunciation has made its way into the schools of medicine and law. These pronunciations have become petrified as recognisable terms and as such will not change, in spite of their peculiar pronunciation, depending on what country you are from.
Medieval Latin and Church Latin again are different. The Italian pronunciation prevails with Anglicisms, Gallicisms and so on thrown in for both versions, though I believe Medieval Latin properly has lots of nasals--think French and Portuguese--and the famous disappearing declensions and conjugations.
Church Latin and any sung Latin typically employs the Italian sound scheme with the /tʃ/ in dulce, and the vowels and diphthongs following Italian. This is also the pronunciation favoured by the Vatican.
We have some ideas as to how ancient Latin was pronounced at least in the classical period--1st century BCE through 1st century CE which is roughly the late Roman republic (Julius Caesar/Sallust through Trajan/Tacitus. Catullus (died c. 54 BCE) makes jokes about Arrius, who hypercorrects, putting "aitches" in front of nouns and adjectives when others normally don't. We also know from transliteration into and from Greek that the C was a K sound, and V or as it was also written U was a "w". Because the Latin name Valeria, for instance, was spelled "oualeria" in Greek, we can tell that Latin V (capital u) was pronounced as a w.
The metre of Latin tells us how much was elided: short vowels and ‘um’ endings disappearing into the next syllable.
The way classical Latin pronunciation is taught now in the US and Britain is very different from the way it used to be, when Horace's "dulce et decorum est” was pronounced with U like duck and the first C as in Italian in the same position, and 7 syllables instead of 5. This method closely follows the work of W. Sidney Allen and his "Vox Latina." This sound scheme is well represented in Forvo as is the more Italianate pronunciation.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อdorabora


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 4.481 (463 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 380

จำนวน ผู้ที่โหวต: 766คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 107.758


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 483

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 77