ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2016 Proserpina [en] Proserpina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Lincoln's Inn Fields [en] Lincoln's Inn Fields การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2016 Globe Theatre [en] Globe Theatre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2016 Diana, Princess of Wales [en] Diana, Princess of Wales การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2016 Grace and Favour [en] Grace and Favour การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2016 sellotaping [en] sellotaping การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2016 schizzy [en] schizzy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 choccy biccy [en] choccy biccy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 pyloromyotomy [en] pyloromyotomy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 Theodosius [en] Theodosius การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2016 plus fours [en] plus fours การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 standardisation [en] standardisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 witter [en] witter การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2016 wittered [en] wittered การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2016 charivari [en] charivari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 penult [en] penult การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 transhiatal [en] transhiatal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 Evista [en] Evista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 Ceftin [en] Ceftin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 Peleus [en] Peleus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2016 caster sugar [en] caster sugar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2016 misdiagnoses [en] misdiagnoses การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/04/2016 pathos [en] pathos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 first things first [en] first things first การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 Wyss [en] Wyss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/04/2016 Cyme (Euboea) [en] Cyme (Euboea) การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 Macedonia [en] Macedonia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 Italy [en] Italy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 Lacedaemon [en] Lacedaemon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 Chios [en] Chios การออกเสียง 0คะแนนโหวต