ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/11/2016 somatotrophs [en] somatotrophs การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 lactotroph [en] lactotroph การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 corticotroph [en] corticotroph การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 gonadotrophs [en] gonadotrophs การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 gonadotroph [en] gonadotroph การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 anti-mullerian [en] anti-mullerian การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 microbreweries [en] microbreweries การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 Famagusta [en] Famagusta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2016 Orthogonally [en] Orthogonally การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2016 emblematically [en] emblematically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2016 gonadotropin-releasing hormone [en] gonadotropin-releasing hormone การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 extratesticularly [en] extratesticularly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2016 despicably [en] despicably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2016 intratesticularly [en] intratesticularly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2016 hypocortisolism [en] hypocortisolism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2016 hypercortisolism [en] hypercortisolism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2016 nitrosourea [en] nitrosourea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2016 Burj Khalifa [en] Burj Khalifa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2016 iodinase [en] iodinase การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2016 Sir Richard Shirreff [en] Sir Richard Shirreff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 Downing Street Declaration [en] Downing Street Declaration การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/11/2016 Smarties [en] Smarties การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/11/2016 Thoracic Outlet Syndrome [en] Thoracic Outlet Syndrome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 laicize [en] laicize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 sedan chair [en] sedan chair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 motionlessness [en] motionlessness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 traumatically [en] traumatically การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/11/2016 lèse-majesté [en] lèse-majesté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 romazicon [en] romazicon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/11/2016 nicotinate [en] nicotinate การออกเสียง 0คะแนนโหวต