ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/04/2016 nidifugous [en] nidifugous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 anno domini [en] anno domini การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 go with the flow [en] go with the flow การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 trooped [en] trooped การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 waylaying [en] waylaying การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 trooping [en] trooping การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 Calvados [en] Calvados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 Ayatollah [en] Ayatollah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 archipelagos [en] archipelagos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2016 prophylactic [en] prophylactic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 prophylaxis [en] prophylaxis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 transplant [en] transplant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 eschews [en] eschews การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 ebullient [en] ebullient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2016 esthetic [en] esthetic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2016 presentable [en] presentable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2016 tercentenary [en] tercentenary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2016 satisfyingly [en] satisfyingly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/04/2016 courgettes [en] courgettes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2016 necrophilist [en] necrophilist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Hippurate [en] Hippurate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Mary Delany [en] Mary Delany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Lese Majesty [en] Lese Majesty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 colebrook [en] colebrook การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 calf muscle [en] calf muscle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Spaulding [en] Spaulding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 La Belle Dame Sans Merci [en] La Belle Dame Sans Merci การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/04/2016 Hatchards [en] Hatchards การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/04/2016 Glencoe [en] Glencoe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2016 troupers [en] troupers การออกเสียง 1คะแนนโหวต