ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/08/2015 bruit [en] bruit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 spit [en] spit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 delusion [en] delusion การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/08/2015 Circassian (British Pronunciation) [en] Circassian (British Pronunciation) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Achondroplasiaphobia [en] Achondroplasiaphobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 urethra [en] urethra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 ureter [en] ureter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 supervocalic [en] supervocalic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 grindylow [en] grindylow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 atonal [en] atonal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 Coccinellidaephobia [en] Coccinellidaephobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2015 recite [en] recite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/08/2015 metacarpophalangeal joints [en] metacarpophalangeal joints การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/08/2015 predilection [en] predilection การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2015 scirrhous [en] scirrhous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2015 caracal [en] caracal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2015 exungulate [en] exungulate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2015 capon [en] capon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2015 feculent [en] feculent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 pointiage [en] pointiage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 adventitia [en] adventitia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 Lie algebra [en] Lie algebra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2015 Vaes Dothrak [en] Vaes Dothrak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 zearalenone [en] zearalenone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 Myron Prinzmetal [en] Myron Prinzmetal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 Lokiarchaeota [en] Lokiarchaeota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 talimogene laherparepvec [en] talimogene laherparepvec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 oculesics [en] oculesics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 Monachopsis [en] Monachopsis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 Suffolk [en] Suffolk การออกเสียง 1คะแนนโหวต