ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/10/2016 canaille [en] canaille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2016 polylysine [en] polylysine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2016 adjuvants [en] adjuvants การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 Evrain [en] Evrain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 Irene Forsyte [en] Irene Forsyte การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/10/2016 Popperian [en] Popperian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 gendarmery [en] gendarmery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 Birmingham Post [en] Birmingham Post การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/10/2016 concretely [en] concretely การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 prevolition [en] prevolition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Bastogne [en] Bastogne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 nonsectarian [en] nonsectarian การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 unpaved [en] unpaved การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 pathfinder [en] pathfinder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 half-gill [en] half-gill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 battalion [en] battalion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 corps [en] corps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 regiment [en] regiment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 brigade [en] brigade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 army [en] army การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 armour [en] armour การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 tank [en] tank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 servery [en] servery การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 phymatous [en] phymatous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 Woman's Own [en] Woman's Own การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 parlay [en] parlay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 parlayed [en] parlayed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 Herpes Zoster Ophthalmicus [en] Herpes Zoster Ophthalmicus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2016 hallmarked [en] hallmarked การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2016 Cardinal Wolsey [en] Cardinal Wolsey การออกเสียง 1คะแนนโหวต