ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/01/2016 bow window [en] bow window การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/01/2016 frogspawn [en] frogspawn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Millennium Bridge [en] Millennium Bridge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 more power to your elbow [en] more power to your elbow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 anamnesis [en] anamnesis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Ken Saro-Wiwa [en] Ken Saro-Wiwa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Nidd [en] Nidd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 magret of duck [en] magret of duck การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2016 lie doggo [en] lie doggo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Boleskine House [en] Boleskine House การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2016 Reynard [en] Reynard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 hysteretic [en] hysteretic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Royal Victoria Dock Bridge [en] Royal Victoria Dock Bridge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Tim Henman [en] Tim Henman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 Cipram [en] Cipram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2016 French Riviera [en] French Riviera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2016 media baron [en] media baron การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2016 plenipotentiary [en] plenipotentiary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 Samarra [en] Samarra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 annexure [en] annexure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 Akris [en] Akris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 aquifex [en] aquifex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 Acanthite [en] Acanthite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 knee pads [en] knee pads การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2015 Elizabeth Curren [en] Elizabeth Curren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 extenuating circumstances [en] extenuating circumstances การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 coproporphyrin [en] coproporphyrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 Himilco [en] Himilco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2015 tower block [en] tower block การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2015 Mytholmroyd [en] Mytholmroyd การออกเสียง 0คะแนนโหวต