ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/09/2016 Muehrcke's nails [en] Muehrcke's nails การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2016 visualization [en] visualization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2016 uridylyltransferase [en] uridylyltransferase การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/09/2016 Hantavirus [en] Hantavirus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 why'll [en] why'll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 uroporphyrinogen [en] uroporphyrinogen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2016 Royal Ballet [en] Royal Ballet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2016 London City Airport [en] London City Airport การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/09/2016 Battle of Bosworth Field [en] Battle of Bosworth Field การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/09/2016 dessertspoonful [en] dessertspoonful การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/09/2016 fathomably [en] fathomably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2016 oughtn't've [en] oughtn't've การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/09/2016 titin [en] titin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/09/2016 conjunctival [en] conjunctival การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2016 echelons [en] echelons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2016 pulmonale [en] pulmonale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2016 tripos [en] tripos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2016 Dartington [en] Dartington การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2016 royal salute [en] royal salute การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2016 player piano [en] player piano การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2016 heresimach [en] heresimach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2016 Quodlibet [en] Quodlibet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2016 prickly heat [en] prickly heat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2016 Agatha [en] Agatha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2016 loss [en] loss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/09/2016 Carlton House Terrace [en] Carlton House Terrace การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/09/2016 Dorado [en] Dorado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/09/2016 Aspall [en] Aspall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/09/2016 Sloane Square [en] Sloane Square การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/09/2016 Jefferson Farjeon [en] Jefferson Farjeon การออกเสียง 0คะแนนโหวต