คำออกเสียงโดยdoraboraใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: dorabora บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อdoraboraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2015 Spartiate [en] Spartiate การออกเสียง 2คะแนนโหวต
22/01/2015 Swiftsure [en] Swiftsure การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 Shrewsbury [en] Shrewsbury การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 Russell [en] Russell การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 Royal Oak [en] Royal Oak การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 robust [en] robust การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 impregnable [en] impregnable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 glory [en] glory การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 dreadnought [en] dreadnought การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 Windsor Castle [en] Windsor Castle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2015 queen [en] queen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2015 engineering [en] engineering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2015 microlithiasis [en] microlithiasis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2015 slangy [en] slangy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2015 Richard D'Oyly Carte [en] Richard D'Oyly Carte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 ante omnia saecula [la] ante omnia saecula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 conglorificatur [la] conglorificatur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 Sutor [la] Sutor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 surge [la] surge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 Capiat [la] Capiat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 furem [la] furem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2015 fidas [la] fidas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2015 St Just in Penwith [en] St Just in Penwith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2015 St. George's Channel [en] St. George's Channel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2015 xenophobe [en] xenophobe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2015 curators [en] curators การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2015 gyrating [en] gyrating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2015 poacher [en] poacher การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2015 nosological [en] nosological การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2015 scotomata [en] scotomata การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

English: I would call my accent modern RP. That is, my pronunciation of words like "officers" and "offices" is identical, with the final syllable the famous or infamous schwa vowel, the "uh" sound. Speakers of older RP are more likely to pronounce
"offices" with a final "i" sound. I also pronounce "because" with a short vowel as in "top" and words like "circumstance" and "transform" with a short "a" as in "bat." Otherwise I pretty much observe the long "a" / short "a" distinction typical of RP.

When American names/idioms come up I prefer to leave them to American speakers, because they will pronounce them differently--same for names from other English-speaking lands. Those guys should go for it.

It is sometimes amusing to try to figure out how one would pronounce a place name true to once's own pronunciation. For example, New York in RP English has that little "y" in "new" and no "R." New Yorkers have their own way of saying New York .... I have to say I have spent and do spend a lot of time in the US --both coasts--and feel a certain pull to put in the word final "r". I resist.

Latin: which Latin are we speaking? There are no native speakers of classical Latin left alive! Gilbert Highet reminds us that we were taught Latin by someone who was taught Latin and so–on back through time to someone who spoke Latin. Thus there exists a continuum for Latin learning, teaching and speaking which will have to suffice.
Victorian and earlier pronunciation has made its way into the schools of medicine and law. These pronunciations have become petrified as recognisable terms and as such will not change, in spite of their peculiar pronunciation, depending on what country you are from.
Medieval Latin and Church Latin again are different. The Italian pronunciation prevails with Anglicisms, Gallicisms and so on thrown in for both versions, though I believe Medieval Latin properly has lots of nasals--think French and Portuguese--and the famous disappearing declensions and conjugations.
Church Latin and any sung Latin typically employs the Italian sound scheme with the /tʃ/ in dulce, and the vowels and diphthongs following Italian. This is also the pronunciation favoured by the Vatican.
We have some ideas as to how ancient Latin was pronounced at least in the classical period--1st century BCE through 1st century CE which is roughly the late Roman republic (Julius Caesar/Sallust through Trajan/Tacitus. Catullus (died c. 54 BCE) makes jokes about Arrius, who hypercorrects, putting "aitches" in front of nouns and adjectives when others normally don't. We also know from transliteration into and from Greek that the C was a K sound, and V or as it was also written U was a "w". Because the Latin name Valeria, for instance, was spelled "oualeria" in Greek, we can tell that Latin V (capital u) was pronounced as a w.
The metre of Latin tells us how much was elided: short vowels and ‘um’ endings disappearing into the next syllable.
The way classical Latin pronunciation is taught now in the US and Britain is very different from the way it used to be, when Horace's "dulce et decorum est” was pronounced with U like duck and the first C as in Italian in the same position, and 7 syllables instead of 5. This method closely follows the work of W. Sidney Allen and his "Vox Latina." This sound scheme is well represented in Forvo as is the more Italianate pronunciation.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อdorabora


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 4.839 (669 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 395

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.341คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 146.974


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 529

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 81