ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/07/2015 John Coape Sherbrooke [en] John Coape Sherbrooke การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 Henry Patrick Procter [en] Henry Patrick Procter การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 hairsplitter [en] hairsplitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2015 hairsplitting [en] hairsplitting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2015 Frederick Philipse Robinson [en] Frederick Philipse Robinson การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 Robert McDouall [en] Robert McDouall การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 Alexander Inglis Cochrane [en] Alexander Inglis Cochrane การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 George Prevost [en] George Prevost การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 Phineas Riall [en] Phineas Riall การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/07/2015 dehydrogenases [en] dehydrogenases การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2015 Roger Hale Sheaffe [en] Roger Hale Sheaffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2015 Cecil Bisshopp [en] Cecil Bisshopp การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/07/2015 dolichoectasia [en] dolichoectasia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 carboplatin [en] carboplatin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 pachymeninges [en] pachymeninges การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 viz. [en] viz. การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/07/2015 Mitoxantrone [en] Mitoxantrone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 overlook [en] overlook การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 sonosalpingography [en] sonosalpingography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 René Descartes [en] René Descartes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 gastroenterology [en] gastroenterology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 xenogeneic [en] xenogeneic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 nephrology [en] nephrology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 perinatal [en] perinatal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2015 M.gastrocnemius [en] M.gastrocnemius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2015 Morwenna [en] Morwenna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2015 Demelza [en] Demelza การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2015 Hendrawna Beach [en] Hendrawna Beach การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2015 cillary [en] cillary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2015 Sawle [en] Sawle การออกเสียง 1คะแนนโหวต