ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/06/2016 Futhorc [en] Futhorc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Birstall [en] Birstall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Anti-amphiphysin [en] Anti-amphiphysin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 gondola [en] gondola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2016 dictating [en] dictating การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/06/2016 cross-infection [en] cross-infection การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/06/2016 rumbles [en] rumbles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 ablare [en] ablare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 Mersey Beat [en] Mersey Beat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 awhirl [en] awhirl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 Temazepam [en] Temazepam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 gegenschein [en] gegenschein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 Dickens's [en] Dickens's การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2016 Chip butty [en] Chip butty การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/06/2016 dark lady of the sonnets [en] dark lady of the sonnets การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/06/2016 Lords Temporal [en] Lords Temporal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/06/2016 South Ken [en] South Ken การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/06/2016 David Wiese [en] David Wiese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2016 Decca Aitkenhead [en] Decca Aitkenhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2016 rancour [en] rancour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2016 Peter Trudgill [en] Peter Trudgill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2016 Majesto [en] Majesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2016 Milford Haven [en] Milford Haven การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/06/2016 Norwich City [en] Norwich City การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 J. M. Synge [en] J. M. Synge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 PENHOLLOW [en] PENHOLLOW การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 Delhiite [en] Delhiite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 loudhailer [en] loudhailer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 rhynchocyon [en] rhynchocyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] Thomas Stanesby การออกเสียง 0คะแนนโหวต