ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/08/2016 Nickel Ashmeade [en] Nickel Ashmeade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Natoya Goule [en] Natoya Goule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Shericka Jackson [en] Shericka Jackson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Daina Levy [en] Daina Levy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Novlene Williams-Mills [en] Novlene Williams-Mills การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Christania Williams [en] Christania Williams การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Josh Akognon [en] Josh Akognon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Michael Gbinije [en] Michael Gbinije การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Fedrick Dacres [en] Fedrick Dacres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Christopher George [en] Christopher George การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Chrisann Gordon [en] Chrisann Gordon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Marcus Duncan [en] Marcus Duncan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Sean Gunn [en] Sean Gunn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Suriphobia [en] Suriphobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Fiona Doyle [en] Fiona Doyle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Chamberlain Oguchi [en] Chamberlain Oguchi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Michelle Finn [en] Michelle Finn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Robert Heffernan [en] Robert Heffernan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Ellis O'Reilly [en] Ellis O'Reilly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Alex Wright [en] Alex Wright การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Mark English [en] Mark English การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Lizzie Lee [en] Lizzie Lee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Aubrey Smith [en] Aubrey Smith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Thomas Barr [en] Thomas Barr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 O'Dayne Richards [en] O'Dayne Richards การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Timothy Wynter [en] Timothy Wynter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Kerry O’Flaherty [en] Kerry O’Flaherty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Sara Treacy [en] Sara Treacy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Peter Matthews [en] Peter Matthews การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2016 Omar McLeod [en] Omar McLeod การออกเสียง 0คะแนนโหวต