ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/06/2015 illustrious [en] illustrious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2015 Richard Nugent O'Connor [en] Richard Nugent O'Connor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2015 [en] ∅ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2015 [en] ∞ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2015 Archibald Percival Wavell [en] Archibald Percival Wavell การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2015 Bernard Law Montgomery [en] Bernard Law Montgomery การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2015 roly‐poly [en] roly‐poly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2015 Cheapside [en] Cheapside การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2015 Aldersgate [en] Aldersgate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2015 Warspite [en] Warspite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2015 Belgae [en] Belgae การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Robert Heriot Barclay [en] Robert Heriot Barclay การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Isaac Brock [en] Isaac Brock การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Shropshire [en] Shropshire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 York [en] York การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Cornwall [en] Cornwall การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Barham [en] Barham การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Argus [en] Argus การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Hermes [en] Hermes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 eagle [en] eagle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Exeter [en] Exeter การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 hood [en] hood การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/06/2015 Berwick [en] Berwick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/06/2015 coupé [en] coupé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2015 bourgeoisification [en] bourgeoisification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2015 animadversion [en] animadversion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2015 behove [en] behove การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2015 diphyllobothriasis [en] diphyllobothriasis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2015 Tyrrhene [en] Tyrrhene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2015 hierogamy [en] hierogamy การออกเสียง 0คะแนนโหวต