ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 tikrai [lt] tikrai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 seras [lt.] [lt] seras [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] 1-jį / pirmąjį การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 savo (lt.) [lt] savo (lt.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] koncertą ( >koncertas) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 informuoja [lt] informuoja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] dainininkas [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 atveža [lt] atveža การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] meilės / Meilės [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] stadione ( >stadionas) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 rengia [lt] rengia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] repeticiją ( >repeticija) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 manoma [lt] manoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 ragino [lt] ragino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 metais [lt.] [lt] metais [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] koncertuoti [lt.] การออกเสียง 0คะแนนโหวต