คำออกเสียงโดยdelgrใน Forvo

สมาชิก: delgr สมัครสมาชิกเพื่อdelgrออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Тату [xal] Тату การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 аав [xal] аав การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 тууль [xal] тууль การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт การออกเสียง คะแนนโหวต
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2011 моһа [xal] моһа การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อdelgr


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 27 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 20

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.559


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.303

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.816