ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/07/2015 收税 [yue] 收税 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收缩 [yue] 收缩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收条 [yue] 收条 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收文 [yue] 收文 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收益 [yue] 收益 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收支 [yue] 收支 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 手背 [yue] 手背 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收听 [yue] 收听 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 手笔 [yue] 手笔 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收场 [yue] 收场 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收成 [yue] 收成 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收存 [yue] 收存 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收复 [yue] 收复 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收割 [yue] 收割 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收工 [yue] 收工 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收发 [yue] 收发 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收购 [yue] 收购 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收货 [yue] 收货 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收件 [yue] 收件 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收缴 [yue] 收缴 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收紧 [yue] 收紧 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收据 [yue] 收据 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 收看 [yue] 收看 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 肏你媽 [yue] 肏你媽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2015 慢慢吃 [yue] 慢慢吃 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2015 失竊 [yue] 失竊 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2015 手枪 [yue] 手枪 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2015 手段 [yue] 手段 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2015 手持 [yue] 手持 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2015 手电 [yue] 手电 การออกเสียง 0คะแนนโหวต