ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/09/2015 國教 [yue] 國教 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 文科 [yue] 文科 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 坦克車 [yue] 坦克車 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 全日制 [yue] 全日制 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 坦克 [yue] 坦克 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 武器出口 [yue] 武器出口 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 軍事家 [yue] 軍事家 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 軍階 [yue] 軍階 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 導彈 [yue] 導彈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 航母 [yue] 航母 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 軍事情報 [yue] 軍事情報 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 飛毛腿導彈 [yue] 飛毛腿導彈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 彈道導彈 [yue] 彈道導彈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 彈道 [yue] 彈道 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 裝甲車 [yue] 裝甲車 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 裝甲 [yue] 裝甲 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 電磁砲 [yue] 電磁砲 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 潛艇 [yue] 潛艇 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 現代戰爭 [yue] 現代戰爭 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 陸軍 [yue] 陸軍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 戰機 [yue] 戰機 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 核武 [yue] 核武 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 空軍 [yue] 空軍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 海軍 [yue] 海軍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 軍事 [yue] 軍事 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 微中子 [yue] 微中子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 光學 [yue] 光學 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 能量 [yue] 能量 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 重力 [yue] 重力 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 紅外線 [yue] 紅外線 การออกเสียง 0คะแนนโหวต