คำออกเสียงโดยcokestoriesใน Forvo

สมาชิก: cokestories สมัครสมาชิกเพื่อcokestoriesออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2012 內湖里 [zh] 內湖里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 內溝里 [zh] 內溝里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 石潭里 [zh] 石潭里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 行善里 [zh] 行善里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 西安里 [zh] 西安里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 西康里 [zh] 西康里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 西湖里 [zh] 西湖里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 東湖里 [zh] 東湖里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 金瑞里 [zh] 金瑞里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 金龍里 [zh] 金龍里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 港都里 [zh] 港都里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 港富里 [zh] 港富里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 港華里 [zh] 港華里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 港墘里 [zh] 港墘里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 湖元里 [zh] 湖元里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 湖興里 [zh] 湖興里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 湖濱里 [zh] 湖濱里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 紫星里 [zh] 紫星里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 紫陽里 [zh] 紫陽里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 紫雲里 [zh] 紫雲里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 週美里 [zh] 週美里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 瑞光里 [zh] 瑞光里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 瑞陽里 [zh] 瑞陽里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 葫洲里 [zh] 葫洲里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 碧山里 [zh] 碧山里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 樂康里 [zh] 樂康里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 寶湖里 [zh] 寶湖里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 南湖里 [zh] 南湖里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 大有里 [zh] 大有里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2012 雙連里 [zh] 雙連里 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อcokestories


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 453 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 749

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.000


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 349

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 674