คำออกเสียงโดยceruleanbillใน Forvo

สมาชิก: ceruleanbill บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อceruleanbillออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/04/2015 gynandromorphic [en] gynandromorphic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 isochron [en] isochron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 syllabification [en] syllabification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 subjectivization [en] subjectivization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 carry-on [en] carry-on การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 language acquisition device [en] language acquisition device การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 subcategorization [en] subcategorization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 polysynthetic language [en] polysynthetic language การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 phrase marker [en] phrase marker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 Paula Poundstone [en] Paula Poundstone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] Philo T. Farnsworth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 James Florio [en] James Florio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 David Paterson [en] David Paterson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 David Dinkins [en] David Dinkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2015 what the fuck [en] what the fuck การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 sign of life [en] sign of life การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 bain [en] bain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 zapruder [en] zapruder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 Findlater [en] Findlater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 windscreens [en] windscreens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 octaves [en] octaves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2014 ectodermal dysplasia [en] ectodermal dysplasia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2014 dredged [en] dredged การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2014 transceivers [en] transceivers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I study French. I bake. I read.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อceruleanbill


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.032 (194 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 76

จำนวน ผู้ที่โหวต: 242คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 47.811


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.652

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 327