คำออกเสียงโดยceruleanbillใน Forvo

สมาชิก: ceruleanbill บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อceruleanbillออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus การออกเสียง คะแนนโหวต
08/04/2014 Bioclimatology [en] Bioclimatology การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 language [en] language การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 Mondays [en] Mondays การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 learns [en] learns การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 attends [en] attends การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 spades [en] spades การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 ski lodge [en] ski lodge การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 at ease [en] at ease การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 clear-sightedness [en] clear-sightedness การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 outdoorsman [en] outdoorsman การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 shakes [en] shakes การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 tablecloths [en] tablecloths การออกเสียง คะแนนโหวต
01/04/2014 puts [en] puts การออกเสียง คะแนนโหวต
17/02/2014 and [en] and การออกเสียง คะแนนโหวต
17/02/2014 splurges [en] splurges การออกเสียง คะแนนโหวต
17/02/2014 threatens [en] threatens การออกเสียง คะแนนโหวต
17/02/2014 hyperextensible [en] hyperextensible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/02/2014 thy [en] thy การออกเสียง คะแนนโหวต
11/02/2014 unallocated [en] unallocated การออกเสียง คะแนนโหวต
11/02/2014 gimme five [en] gimme five การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2014 FUD [en] FUD การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2014 reticulo-endothelial [en] reticulo-endothelial การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2014 Atlanta Ripper [en] Atlanta Ripper การออกเสียง คะแนนโหวต
30/01/2014 dihydrotestosterone [en] dihydrotestosterone การออกเสียง คะแนนโหวต
30/01/2014 George Alexander Louis [en] George Alexander Louis การออกเสียง คะแนนโหวต
30/01/2014 narrowness [en] narrowness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/01/2014 withdrawal symptoms [en] withdrawal symptoms การออกเสียง คะแนนโหวต
30/01/2014 terminally [en] terminally การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2014 preimage [en] preimage การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I study French. I bake. I read.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อceruleanbill


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.015 (134 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 64

จำนวน ผู้ที่โหวต: 157คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 31.616


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.491

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 269