คำออกเสียงโดยcarroll27ใน Forvo

สมาชิก: carroll27 สมัครสมาชิกเพื่อcarroll27ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/04/2010 cocaine [en] cocaine การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 American [en] American การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 Nazi [en] Nazi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 cunt [en] cunt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 fuck [en] fuck การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/04/2010 exploration [en] exploration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 Urban [en] Urban การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/04/2010 wash [en] wash การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 residential [en] residential การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 tubular [en] tubular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 incentive [en] incentive การออกเสียง 5คะแนนโหวต
12/04/2010 vagina [en] vagina การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 milk [en] milk การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 different [en] different การออกเสียง 6คะแนนโหวต
12/04/2010 basil [en] basil การออกเสียง 3คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อcarroll27


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 15 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 9คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.336


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 10.719