คำออกเสียงโดยbuzenvalใน Forvo

สมาชิก: buzenval สมัครสมาชิกเพื่อbuzenvalออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] Quai de la Gare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] Javel-André Citroën การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] Sèvres — Lecourbe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Dugommier [fr] Dugommier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Passy [fr] Passy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] Censier-Daubenton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Suresnes [fr] Suresnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] Villeneuve-la-Garenne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Pont Neuf [fr] Pont Neuf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Créteil — Université [fr] Créteil — Université การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Boissière [fr] Boissière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Bel-Air [fr] Bel-Air การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Picpus [fr] Picpus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] Quai De La Rapée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] Bréguet-Sabin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] Saint-Marcel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] Richard-Lenoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 cité [fr] cité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] Etienne Marcel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2011 Château d'Eau [fr] Château d'Eau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Saint-Michel [fr] Saint-Michel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] Cité Universitaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] Nanterre — Université การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] Jacques Bonsergent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] Gilles Villeneuve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] Porte de Pantin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] Saint-Sulpice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Saint-Placide [fr] Saint-Placide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Château Rouge [fr] Château Rouge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] Cour Saint-Émilion การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อbuzenval


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 177 (7 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 80

จำนวน ผู้ที่โหวต: 13คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.812


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.636

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.578