คำออกเสียงโดยbrunett83ใน Forvo

สมาชิก: brunett83 สมัครสมาชิกเพื่อbrunett83ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/05/2015 rassures [fr] rassures การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/05/2015 événement [fr] événement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 New-York [fr] New-York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture, j'aime le concept de ce site qui consiste à s'entraider "virtuellement" dans le monde entier.

Spoken languages: French, Italian, English, Portuguese (Br).

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อbrunett83


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 641 (48 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 34

จำนวน ผู้ที่โหวต: 58คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 38.076


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.818

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 476