คำออกเสียงโดยboss13055ใน Forvo

สมาชิก: boss13055 สมัครสมาชิกเพื่อboss13055ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2010 片仮名 [ja] 片仮名 การออกเสียง คะแนนโหวต
23/03/2010 有利 [ja] 有利 การออกเสียง คะแนนโหวต
23/03/2010 何らか [ja] 何らか การออกเสียง คะแนนโหวต
23/03/2010 shuriken [ja] shuriken การออกเสียง คะแนนโหวต
23/03/2010 tsukemono [ja] tsukemono การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 jokichi [ja] jokichi การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 sachi [ja] sachi การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 [ja] 又 การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 先ず [ja] 先ず การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 先に [ja] 先に การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] Kunihiko Takeda การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 月の子供 [ja] 月の子供 การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 とく [ja] とく การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 ひとつの [ja] ひとつの การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 kokoro [ja] kokoro การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 kuroi [ja] kuroi การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 kaiseki [ja] kaiseki การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 akari [ja] akari การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 Dozo [ja] Dozo การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 どうもありがとう [ja] どうもありがとう การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 伝説の白いトラ [ja] 伝説の白いトラ การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 sessha [ja] sessha การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 gomen [ja] gomen การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 みょうちょう [ja] みょうちょう การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 yuri [ja] yuri การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 doujin [ja] doujin การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 okaeri [ja] okaeri การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 Tadaima [ja] Tadaima การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 youkai [ja] youkai การออกเสียง คะแนนโหวต
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] よろしくおねがいします การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ญี่ปุ่น

ติดต่อboss13055


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 155 (13 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 28

จำนวน ผู้ที่โหวต: 14คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.642


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.638

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.448