คำออกเสียงโดยbelgabirdoใน Forvo

สมาชิก: belgabirdo สมัครสมาชิกเพื่อbelgabirdoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2013 eriko [eo] eriko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 enigi [eo] enigi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 komplico [eo] komplico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 komforte [eo] komforte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 krome [eo] krome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 komploto [eo] komploto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 komponi [eo] komponi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 lernita [eo] lernita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อbelgabirdo


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 355 (183 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 65

จำนวน ผู้ที่โหวต: 194คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 25.059


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.830

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 852