คำออกเสียงโดยbananamanใน Forvo

สมาชิก: bananaman บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อbananamanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/08/2013 asparagus [en] asparagus การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Samantha [en] Samantha การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Scarlett [en] Scarlett การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 abbreviation [en] abbreviation การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 instead of [en] instead of การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 John Lewis [en] John Lewis การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Coca-Cola [en] Coca-Cola การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 skiving [en] skiving การออกเสียง คะแนนโหวต
11/11/2012 citrin [en] citrin การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 Clapham South [en] Clapham South การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/11/2012 zoophobia [en] zoophobia การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 Ferguson [en] Ferguson การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 National Media Museum [en] National Media Museum การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 Museum of Science and Industry [en] Museum of Science and Industry การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/11/2012 Science Museum [en] Science Museum การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 unheeded [en] unheeded การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 Warwick Avenue [en] Warwick Avenue การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 exclamation [en] exclamation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/11/2012 clamant [en] clamant การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 acclamation [en] acclamation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/11/2012 acclaim [en] acclaim การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/11/2012 citrinin [en] citrinin การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2012 citrine [en] citrine การออกเสียง คะแนนโหวต
18/06/2012 important [en] important การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2012 1990s [en] 1990s การออกเสียง คะแนนโหวต
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] Dame Elizabeth Maconchy การออกเสียง คะแนนโหวต
09/06/2012 Ellen [en] Ellen การออกเสียง คะแนนโหวต
09/06/2012 Erika [en] Erika การออกเสียง คะแนนโหวต
09/06/2012 Daisy [en] Daisy การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

เว็บ: http://rhinospike.com/profiles/profile/bananaman/

ติดต่อbananaman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.604 (82 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 25

จำนวน ผู้ที่โหวต: 281คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 55.149


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.834

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 172