ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/10/2014 Camelot [en] Camelot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 reveller [en] reveller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 refract [en] refract การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 bum [en] bum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 willingness [en] willingness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 mowing [en] mowing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 instruments [en] instruments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Jack Sparrow [en] Jack Sparrow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Birkbeck [en] Birkbeck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 one step ahead [en] one step ahead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 humvee [en] humvee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 1000 [en] 1000 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 100 [en] 100 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Volly [en] Volly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 green [en] green การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 plead [en] plead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 postseason [en] postseason การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 scoreless [en] scoreless การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 pre-publication [en] pre-publication การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 teradata [en] teradata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 creamer [en] creamer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2014 sang [en] sang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 asparagus [en] asparagus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 Samantha [en] Samantha การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/08/2013 Scarlett [en] Scarlett การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/08/2013 abbreviation [en] abbreviation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 instead of [en] instead of การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 John Lewis [en] John Lewis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 skiving [en] skiving การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2012 citrin [en] citrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต