คำออกเสียงโดยauditorใน Forvo

สมาชิก: auditor สมัครสมาชิกเพื่อauditorออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/07/2011 tüftelig [de] tüftelig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 kassenzahnärztlich [de] kassenzahnärztlich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungspflichtgrenze [de] Versicherungspflichtgrenze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Fußbehandlung [de] Fußbehandlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 pflichtversichert [de] pflichtversichert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Gehaltsobergrenze [de] Gehaltsobergrenze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Aussteuerung [de] Aussteuerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Entwerferin [de] Entwerferin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Sozialversicherungsanstalt [de] Sozialversicherungsanstalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Allfinanz [de] Allfinanz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Zuzahlung [de] Zuzahlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Bezugszeitraum [de] Bezugszeitraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungsleistung [de] Versicherungsleistung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungsbetrug [de] Versicherungsbetrug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Teilkaskoversicherung [de] Teilkaskoversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Gesundheitskasse [de] Gesundheitskasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Privatpolice [de] Privatpolice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Bürgerversicherung [de] Bürgerversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Anleiheversicherer [de] Anleiheversicherer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Qualitätssicherungsprogramm [de] Qualitätssicherungsprogramm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Altersruhegeld [de] Altersruhegeld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Altersversicherung [de] Altersversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Lebensversicherungspolice [de] Lebensversicherungspolice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Kapitallebensversicherung [de] Kapitallebensversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Abstandswarner [de] Abstandswarner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Aalreuse [de] Aalreuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Abstandsradar [de] Abstandsradar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Briefkontakt [de] Briefkontakt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Stahlindustrieller [de] Stahlindustrieller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/07/2011 Polytheismus [de] Polytheismus การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อauditor


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 260 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 75

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 17.098


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.679

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.110