คำออกเสียงโดยauditorใน Forvo

สมาชิก: auditor สมัครสมาชิกเพื่อauditorออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/07/2011 tüftelig [de] tüftelig การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 kassenzahnärztlich [de] kassenzahnärztlich การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungspflichtgrenze [de] Versicherungspflichtgrenze การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Fußbehandlung [de] Fußbehandlung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 pflichtversichert [de] pflichtversichert การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Gehaltsobergrenze [de] Gehaltsobergrenze การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Aussteuerung [de] Aussteuerung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Entwerferin [de] Entwerferin การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Sozialversicherungsanstalt [de] Sozialversicherungsanstalt การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Allfinanz [de] Allfinanz การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Zuzahlung [de] Zuzahlung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Bezugszeitraum [de] Bezugszeitraum การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungsleistung [de] Versicherungsleistung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Versicherungsbetrug [de] Versicherungsbetrug การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Teilkaskoversicherung [de] Teilkaskoversicherung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Gesundheitskasse [de] Gesundheitskasse การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Privatpolice [de] Privatpolice การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Bürgerversicherung [de] Bürgerversicherung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Anleiheversicherer [de] Anleiheversicherer การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Qualitätssicherungsprogramm [de] Qualitätssicherungsprogramm การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Altersruhegeld [de] Altersruhegeld การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Altersversicherung [de] Altersversicherung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Lebensversicherungspolice [de] Lebensversicherungspolice การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Kapitallebensversicherung [de] Kapitallebensversicherung การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Abstandswarner [de] Abstandswarner การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Aalreuse [de] Aalreuse การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Abstandsradar [de] Abstandsradar การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Briefkontakt [de] Briefkontakt การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Stahlindustrieller [de] Stahlindustrieller การออกเสียง คะแนนโหวต
17/07/2011 Polytheismus [de] Polytheismus การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อauditor


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 261 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 77

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.841


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.325

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 905