คำออกเสียงโดยasdghdjskfjใน Forvo

สมาชิก: asdghdjskfj สมัครสมาชิกเพื่อasdghdjskfjออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2014 brane [en] brane การออกเสียง คะแนนโหวต
23/03/2014 court ruling [en] court ruling การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 birthed [en] birthed การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 quietened [en] quietened การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 dawn chorus [en] dawn chorus การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 boozing [en] boozing การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 volcanogenic [en] volcanogenic การออกเสียง คะแนนโหวต
16/03/2014 snacking [en] snacking การออกเสียง คะแนนโหวต
21/04/2013 end-user [en] end-user การออกเสียง คะแนนโหวต
18/04/2013 whimperley [en] whimperley การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] Beatriz Azevedo การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 Beatriz [pt] Beatriz การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 spillovers [en] spillovers การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 to be continued [en] to be continued การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 all-purpose [en] all-purpose การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 allocated [en] allocated การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 catered [en] catered การออกเสียง คะแนนโหวต
15/04/2013 crusading [en] crusading การออกเสียง คะแนนโหวต
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/04/2013 Parlays [en] Parlays การออกเสียง คะแนนโหวต
11/04/2013 weight watchers [en] weight watchers การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 Hollywood [en] Hollywood การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] Nigella Lucy Lawson การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 befit [en] befit การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 zane (verb) [en] zane (verb) การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 bandaid [en] bandaid การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 Irish Sea [en] Irish Sea การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 meef [en] meef การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 biologismo [pt] biologismo การออกเสียง คะแนนโหวต
07/04/2013 Estados Unidos [pt] Estados Unidos การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อasdghdjskfj


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 35

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 2.285


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.837

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.842