คำออกเสียงโดยarnaudใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: arnaud สมัครสมาชิกเพื่อarnaudออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/11/2008 Balmain [fr] Balmain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Cher frère [fr] Cher frère การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Vevey [fr] Vevey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Samoëns [fr] Samoëns การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/11/2008 Richebourg [fr] Richebourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 pissaladière [fr] pissaladière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Derrida [fr] Derrida การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 géant [fr] géant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 arrière grands-parents [fr] arrière grands-parents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Thomas Bangalter [fr] Thomas Bangalter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 apprendre [fr] apprendre การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 leçon [fr] leçon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 laissez-faire [fr] laissez-faire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 cri du cœur [fr] cri du cœur การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Leos Carax [fr] Leos Carax การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 tombe [fr] tombe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 minaudières [fr] minaudières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 grands-parents [fr] grands-parents การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Tussaud [fr] Tussaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 veuf [fr] veuf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 veuve [fr] veuve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 citadelle [fr] citadelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 deuxième [fr] deuxième การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 oligopole [fr] oligopole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Marseille [fr] Marseille การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/11/2008 genou [fr] genou การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Cherbourg [fr] Cherbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 souhaite [fr] souhaite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Jeunet [fr] Jean-Pierre Jeunet การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 bateau [fr] bateau การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อarnaud


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 592 (174 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 168

จำนวน ผู้ที่โหวต: 204คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 116.545


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 965

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 524