คำออกเสียงโดยarnaudใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: arnaud สมัครสมาชิกเพื่อarnaudออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/12/2008 Savigny [fr] Savigny การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 accueillons [fr] accueillons การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 géographie [fr] géographie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 sortie [fr] sortie การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 fraîche [fr] fraîche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 formule [fr] formule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 Alpilles [fr] Alpilles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 prophètes [fr] prophètes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 vraiment [fr] vraiment การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 dauphinoise [fr] dauphinoise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 héroïquement [fr] héroïquement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 laïcité [fr] laïcité การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 complet [fr] complet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 Jean Genet [fr] Jean Genet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 tuer [fr] tuer การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 Vallorcine [fr] Vallorcine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 hôtelier [fr] hôtelier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 bruit [fr] bruit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 Dijon [fr] Dijon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 pataud [fr] pataud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 nuageux [fr] nuageux การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 mûre [fr] mûre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 Jean-Francois Le Sueur [fr] Jean-Francois Le Sueur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Cédric [fr] Cédric การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Maréchal [fr] Maréchal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Crécy [fr] Crécy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] de Homem-Christo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] Guy-Manuel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 gérant [fr] gérant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 muguet [fr] muguet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อarnaud


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 592 (174 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 168

จำนวน ผู้ที่โหวต: 204คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 116.473


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 965

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 524