ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/12/2015 ă [ro] ă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 e [ro] e การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 maro închis [ro] maro închis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 față de masă [ro] față de masă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 bani mărunți [ro] bani mărunți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 erai [ro] erai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2015 învăța [ro] învăța การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 întârzia [ro] întârzia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 bogată [ro] bogată การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 vreau [ro] vreau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 sunteți [ro] sunteți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 după aceea [ro] după aceea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 mai bine [ro] mai bine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 în general [ro] în general การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 veți [ro] veți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 Budapesta [ro] Budapesta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 Teatrul Ioan Slavici [ro] Teatrul Ioan Slavici การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 cine [ro] cine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 ilicit [ro] ilicit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 întotdeauna [ro] întotdeauna การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/12/2015 mii [ro] mii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 mic dejun [ro] mic dejun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 cică [ro] cică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 într-adevăr [ro] într-adevăr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 agil [ro] agil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 colindatul [ro] colindatul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 ăştia [ro] ăştia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 Pe curând! [ro] Pe curând! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 Aradul Nou [ro] Aradul Nou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2015 eram [ro] eram การออกเสียง 0คะแนนโหวต