ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/11/2015 ciunți [ro] ciunți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a emigra [ro] a emigra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a imigra [ro] a imigra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 migrant [ro] migrant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 migranți [ro] migranți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 codiță [ro] codiță การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 evidență [ro] evidență การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a evidenția [ro] a evidenția การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 evidențiere [ro] evidențiere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 opac [ro] opac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 secați [ro] secați การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 secate [ro] secate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 specii [ro] specii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 ram [ro] ram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 rămurică [ro] rămurică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 floricică [ro] floricică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a înflori [ro] a înflori การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 inflorescență [ro] inflorescență การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 ofilite [ro] ofilite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 ofiliți [ro] ofiliți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 ofilită [ro] ofilită การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a ofili [ro] a ofili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 secte [ro] secte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 ofuscat [ro] ofuscat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 a se ofusca [ro] a se ofusca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 paleozoic [ro] paleozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 mezozoic [ro] mezozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 neozoic [ro] neozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 proterozoic [ro] proterozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 micști [ro] micști การออกเสียง 0คะแนนโหวต