คำออกเสียงโดยandreia_brasilใน Forvo

สมาชิก: andreia_brasil บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อandreia_brasilออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2009 cível [pt] cível การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 recluso [pt] recluso การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 urgir [pt] urgir การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 messias [pt] messias การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 faceta [pt] faceta การออกเสียง คะแนนโหวต
10/09/2009 inocular [pt] inocular การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 computador [pt] computador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 janela [pt] janela การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 baixo [pt] baixo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 internacional [pt] internacional การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 destro [pt] destro การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 jogo [pt] jogo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 melhor [pt] melhor การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/08/2009 coisa [pt] coisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 excelente [pt] excelente การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 acervo [pt] acervo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 brilho [pt] brilho การออกเสียง คะแนนโหวต
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อandreia_brasil


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.081 (53 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 655

จำนวน ผู้ที่โหวต: 62คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.067


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 328

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 261