คำออกเสียงโดยanakatใน Forvo

สมาชิก: anakat บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อanakatออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/04/2015 inclusive [en] inclusive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 demisexual [en] demisexual การออกเสียง 2คะแนนโหวต
02/04/2015 asexuality [en] asexuality การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 asexual [en] asexual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 innovative [en] innovative การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/03/2015 would [en] would การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/03/2015 unread [en] unread การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/03/2015 else [en] else การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 exclusive [en] exclusive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 prosthetic [en] prosthetic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 polydactyl [en] polydactyl การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 hypocritically [en] hypocritically การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 hypocritical [en] hypocritical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 carbohydrate [en] carbohydrate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 intensify [en] intensify การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 melancholic [en] melancholic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 hypothetically [en] hypothetically การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 hypothetical [en] hypothetical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 aquarium [en] aquarium การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 sponsor [en] sponsor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 sponsorship [en] sponsorship การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 formerly [en] formerly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 acceptance [en] acceptance การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 obstinate [en] obstinate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 Nah [en] Nah การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 homotoxicology [en] homotoxicology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 neighborhood [en] neighborhood การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 clinical [en] clinical การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2012 chick [en] chick การออกเสียง 3คะแนนโหวต
25/12/2012 veterinarian [en] veterinarian การออกเสียง 3คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I am 34 years old. I was born and raised in California, USA. I have been living in Connecticut, USA for 14 years now. I live with my husband and cats. I speak English and Spanish.

So I guess my accent is a mix of Californian and New England, but I think sounds like a "generic" US accent for the most part.

I'm disabled with Fibromyalgia, so I don't work, and I have times when I can help out.

If you'd like some help, tell me what word or words I haven't pronounced that might help you. Send me your list!

Want to thank me? No need to, but if you want, I collect postcards, and you can send me one from your area of the world! I would love that!

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อanakat


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.876 (1.190 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 455

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.879คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 243.479


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 501

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 133