คำออกเสียงโดยanakatใน Forvo

สมาชิก: anakat สมัครสมาชิกเพื่อanakatออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/12/2012 clinical [en] clinical การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2012 chick [en] chick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 veterinarian [en] veterinarian การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/12/2012 learn [en] learn การออกเสียง 3คะแนนโหวต
25/12/2012 bizarre [en] bizarre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 Chinese [en] Chinese การออกเสียง คะแนนโหวต
25/12/2012 Japanese [en] Japanese การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 canadian [en] canadian การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 childish [en] childish การออกเสียง คะแนนโหวต
25/12/2012 bye [en] bye การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 calculus [en] calculus การออกเสียง คะแนนโหวต
25/12/2012 trigonometry [en] trigonometry การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/12/2012 biology [en] biology การออกเสียง คะแนนโหวต
25/12/2012 chemistry [en] chemistry การออกเสียง คะแนนโหวต
25/12/2012 earthen [en] earthen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 house [en] house การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/12/2011 Senate [en] Senate การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 consist [en] consist การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/12/2011 which [en] which การออกเสียง 3คะแนนโหวต
30/12/2011 Congress [en] Congress การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 vested [en] vested การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 be [en] be การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/12/2011 shall [en] shall การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 granted [en] granted การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 herein [en] herein การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/12/2011 powers [en] powers การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 legislative [en] legislative การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/12/2011 all [en] all การออกเสียง 2คะแนนโหวต
30/12/2011 section [en] section การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2011 i [en] i การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I am 33 years old. I was born and raised in California, USA. I have been living in Connecticut, USA for 13 years now. I speak English and some Spanish.

I enjoyed contributing and helping on Forvo in the past. I am still an editor on the site. I used to take requests, but I will now only reply if I feel I have the time. I have faced a lot of major changes in my life this year.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เว็บ: https://www.facebook.com/econnallysmart

ติดต่อanakat


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.876 (1.110 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 455

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.516คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 185.524


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 406

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 113