คำออกเสียงโดยameliacfใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: ameliacf สมัครสมาชิกเพื่อameliacfออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/08/2010 plongé [fr] plongé การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 piège [fr] piège การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 phases [fr] phases การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 peuplée [fr] peuplée การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 peuples [fr] peuples การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 poulets [fr] poulets การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 positions [fr] positions การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 positives [fr] positives การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 poubelles [fr] poubelles การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 pots [fr] pots การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 possibilités [fr] possibilités การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 ruelles [fr] ruelles การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 suggérée [fr] suggérée การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 suivent [fr] suivent การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 suivie [fr] suivie การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 suffit! [fr] suffit! การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 soviet [fr] soviet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 souligné [fr] souligné การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 soumises [fr] soumises การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 soupire [fr] soupire การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 soupçons [fr] soupçons การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 telle que [fr] telle que การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 talons [fr] talons การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 survécu [fr] survécu การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 surfaces [fr] surfaces การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 transformations [fr] transformations การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 tranquilles [fr] tranquilles การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 terres [fr] terres การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 thème musical [fr] thème musical การออกเสียง คะแนนโหวต
20/08/2010 thèses [fr] thèses การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อameliacf


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 85 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.706


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.425