คำออกเสียงโดยameliacfใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: ameliacf สมัครสมาชิกเพื่อameliacfออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/08/2010 piège [fr] piège การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 phases [fr] phases การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 peuplée [fr] peuplée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 peuples [fr] peuples การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 poulets [fr] poulets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 positions [fr] positions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 positives [fr] positives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 poubelles [fr] poubelles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 pots [fr] pots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 possibilités [fr] possibilités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 ruelles [fr] ruelles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 suggérée [fr] suggérée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 suivent [fr] suivent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 suivie [fr] suivie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 suffit! [fr] suffit! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 soviet [fr] soviet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 souligné [fr] souligné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 soumises [fr] soumises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 soupire [fr] soupire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 soupçons [fr] soupçons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 telle que [fr] telle que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 talons [fr] talons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 survécu [fr] survécu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 surfaces [fr] surfaces การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 transformations [fr] transformations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tranquilles [fr] tranquilles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 terres [fr] terres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 thème musical [fr] thème musical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 thèses [fr] thèses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 ultérieure [fr] ultérieure การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อameliacf


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 83 (10 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.897


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.998