คำออกเสียงโดยalkessleใน Forvo

สมาชิก: alkessle สมัครสมาชิกเพื่อalkessleออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/02/2011 zoonotic [en] zoonotic การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 Edinburgh [en] Edinburgh การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/08/2010 alzheimer's [en] alzheimer's การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 Hello [en] Hello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 water [en] water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tomato [en] tomato การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 Google [en] Google การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 fuck [en] fuck การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 windiest [en] windiest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 headshot [en] headshot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 vagina [en] vagina การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2010 back to the drawing-board [en] back to the drawing-board การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2010 beat about the bush [en] beat about the bush การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อalkessle


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 14

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.373


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 11.096