ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2013 jactar [es] jactar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/07/2013 bonhomía [es] bonhomía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 Revillagigedo [es] Revillagigedo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2013 pecuniaria [es] pecuniaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2013 Tucurinca [es] Tucurinca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2013 Visbal [es] Visbal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2013 apolinar [es] apolinar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2013 Guacamayal [es] Guacamayal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2013 Urumita [es] Urumita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2013 Argénida [es] Argénida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2013 Serrador [es] Serrador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2013 paralelepípedo [es] paralelepípedo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/05/2013 hijita [es] hijita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2013 Felipe Ducazcal y Lasheras [es] Felipe Ducazcal y Lasheras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 mauriciana [es] mauriciana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 liberiano [es] liberiano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 voluntarista [es] voluntarista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 voluntarismo [es] voluntarismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 mendocino [es] mendocino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 desliendo [es] desliendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 estribado [es] estribado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 mauritana [es] mauritana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 parenética [es] parenética การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 Huallepén [es] Huallepén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 parataxis [es] parataxis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 balanceada [es] balanceada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 subsanada [es] subsanada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 sierraleonés [es] sierraleonés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 guarneciendo [es] guarneciendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/12/2012 compensado [es] compensado การออกเสียง 0คะแนนโหวต