คำออกเสียงโดยalien_jwzใน Forvo

สมาชิก: alien_jwz สมัครสมาชิกเพื่อalien_jwzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/10/2011 再见 [zh] 再见 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 谢谢 [zh] 谢谢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 黑龙江 [zh] 黑龙江 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 伊春 [zh] 伊春 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 阿凡达 [zh] 阿凡达 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 卡梅隆 [zh] 卡梅隆 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 杨洋 [zh] 杨洋 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2011 李连杰 [zh] 李连杰 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 乔布斯 [zh] 乔布斯 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 量子场论 [zh] 量子场论 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 广义相对论 [zh] 广义相对论 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 缩略语 [zh] 缩略语 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 经贸 [zh] 经贸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 业界 [zh] 业界 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2011 植物学 [zh] 植物学 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 草原 [zh] 草原 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 符合 [zh] 符合 การออกเสียง -2คะแนนโหวต
17/12/2010 马上就 [zh] 马上就 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 农业 [zh] 农业 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 文艺 [zh] 文艺 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 师傅 [zh] 师傅 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 年轻 [zh] 年轻 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/12/2010 汽水 [zh] 汽水 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 时候 [zh] 时候 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/12/2010 石锅拌饭 [zh] 石锅拌饭 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 鸭子 [zh] 鸭子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 蛋炒饭 [zh] 蛋炒饭 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 矿泉水 [zh] 矿泉水 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 卫生纸 [zh] 卫生纸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2010 鲁道夫 [zh] 鲁道夫 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

King's College London

Postgraduate

Theoretical Physics

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: จีน

ติดต่อalien_jwz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 79 (12 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 11

จำนวน ผู้ที่โหวต: 15คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.631


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.943

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.151