คำออกเสียงโดยalexshotsใน Forvo

สมาชิก: alexshots สมัครสมาชิกเพื่อalexshotsออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/11/2010 月光菩薩 [zh] 月光菩薩 การออกเสียง คะแนนโหวต
04/11/2010 日光菩薩 [zh] 日光菩薩 การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2010 万佛城 [zh] 万佛城 การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2010 教育英才 [zh] 教育英才 การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2010 如来寺 [zh] 如来寺 การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2010 化被万邦 [zh] 化被万邦 การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2010 不像話 [zh] 不像話 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/03/2010 心传 [zh] 心传 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 祖师 [zh] 祖师 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 推行 [zh] 推行 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 明理即事 [zh] 明理即事 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 即事明理 [zh] 即事明理 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 法总 [zh] 法总 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 抱定 [zh] 抱定 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 宗旨 [zh] 宗旨 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 总汇 [zh] 总汇 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 总会 [zh] 总会 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 法界 [zh] 法界 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 宣化 [zh] 宣化 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 教民 [zh] 教民 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 为国 [zh] 为国 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 代天 [zh] 代天 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 嚴慈 [zh] 嚴慈 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 严慈 [zh] 严慈 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 报恩 [zh] 报恩 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 孝廉 [zh] 孝廉 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 孝敬 [zh] 孝敬 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 孝經 [zh] 孝經 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 孝经 [zh] 孝经 การออกเสียง คะแนนโหวต
20/03/2010 孝道 [zh] 孝道 การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

an ordinary chinese in china beijing, who wants to be extraordinary.my english name is Alexander Hou.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: จีน

เว็บ: http://blog.sina.com.cn

ติดต่อalexshots


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 469 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.068

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 49.497


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 236

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 528